Eliksir młodości

To mówi Pan Bóg: „Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości tak, że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Iz 58, 9b-11

Prorok Izajasz ukazuje Ci dzisiaj receptę na wieczną młodość… 🙂 Być może spotkałeś w swoim życiu nie jedną starszą osobę, która miała w sobie więcej życia niż niejeden młody człowiek… Myślę, że przy odrobinie odwagi z chęcią zapytałbyś, jak ona to robi?… Któż nie marzy o niewyczerpującym się źródle, z którego można za darmo czerpać radość, miłość i zapał do dawania siebie… Otóż to źródło istnieje i takie życie jest możliwe… Zacznij od usunięcia wszelkiego jarzma grzechu ze swojego serca… Oczyść swoją mowę z wszelkiej przewrotności… Czyń miłosierdzie w sposób bezinteresowny… I wołaj do Pana za dzisiejszym Psalmistą:

Rozraduj życie swego sługi,
bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy,
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Ps 86, 4-5

Planem Boga dla Ciebie jest życie w obfitości, w prawdziwej radości… Nie myśl, że tak będzie dopiero w niebie. Od Ciebie i Twojego otwarcia na łaskę Bożą zależy, ile będzie w Tobie radości tu i teraz…
Nie bój się zaryzykować i zaufaj Bogu w pełni. Podobnie uczynił w dzisiejszej Ewangelii Lewi:

Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim. Łk 5, 27-28

Nie wiem , jaką masz sytuację życiową, co Cie martwi i przygniata?… Może jesteś takim dzisiejszym ewangelicznym celnikiem, który myśli tylko o marnościach i nie ma już siły żyć… Zacznij słuchać głosu Pana, który chce przyjść do Twojego życia i diametralnie zmienić jego jakość!

2 Replies to “Eliksir młodości”

Dodaj komentarz