Ciało i Duch :)

Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Ga 5, 19-25

Czy ukrzyżowałeś już swoje ciało z jego namiętnościami i pożądaniami?… A może nadal jesteś niczym mała łódka na morzu podczas wielkiego sztormu… Przestań tracić siły na zmaganie się ze swoimi nieuporządkowanymi pragnieniami… Po prostu zacznij nad nimi panować… To Ty jesteś Panem swojego ciała… Masz rozum, duszę i zawsze chętnego do pomocy Ducha Świętego… Zacznij słuchać prawdziwego głosu, w którym Bóg przemawia do Ciebie w Twoim wnętrzu. Dzięki temu przestaniesz gonić za światem i poczujesz prawdziwą miłość, radość i pokój… Poproś dzisiaj Ducha Świętego o Jego owoce. Przecież tak bardzo potrzebujesz, cierpliwości, wierności, łagodności, opanowania i zwykłej dobroci… Bóg naprawdę chce obdarować Cię nimi… Zacznij regularnie prosić o nie, a nie zawiedziesz się…
Duchu Święty, Przyjacielu, dziękuję za Twoje dary i owoce… Dzięki Twojej łaskawości mogę iść radośnie przez życie i głosić Twoją dobroć…
Dzisiaj polecam świetny eksperyment o walce z ciałem 🙂

Dodaj komentarz