Dzień wszystkich dzieci

I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi; nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: «Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców». Mk 11, 15-17

Tak się składa, że zdążyłem już włączyć na chwilę telewizor w trakcie śniadania. Podczas oglądania usłyszałem dziecko, które powiedziało, że najpiękniejszym prezentem od rodziców dla dzieci jest spędzanie z nimi czasu. Ujęła mnie ta prostota. To zdanie może być wielką pociechą dla ubogich rodziców oraz lekkim otrzeźwieniem dla tych, którzy prześcigają się w dawaniu prezentów kosztem spędzania czasu ze swoimi pociechami.

Po chwili pomyślałem, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga i On zawsze ma dla nas czas. On jest stale dla każdego (nie tylko w Dzień Dziecka). Pytanie tylko, czy ja i Ty jako Jego dzieci mamy pragnienie spędzania z Nim więcej czasu? Trwa Oktawa Bożego Ciała, podczas której można codziennie przyjąć Ciało Jezusa do serca i być z Nim najbliżej jak tylko się da. Ten czas jest bezcenny. Podczas tych wspólnych chwil można także popatrzeć na świątynię swojego serca, czy nie została zanieczyszczona materializmem, egoizmem, pychą i wieloma przyziemnymi zmartwieniami. Nie trzeba bać się wpuścić tam Jezusa ze swoją łaską przebaczenia, która uporządkuje nasz wewnętrzny dom i sprawi, że prawdziwie poczujemy się w pełni wolnymi i kochanymi Dziećmi Bożymi.

Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: «Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł». Jezus im odpowiedział: «Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze». Mk 11, 19-25

Bóg Ojciec bardzo pragnie mieć nas blisko Siebie. On także pragnie spełniać nasze prośby, które są zgodne z Jego wolą. Skarbiec Jego łask jest niewyczerpany. Potrzeba tylko, aby ta modlitwa była pełna wiary i zakładała postawę przebaczenia. Zresztą ten, kto prawdziwie kocha Boga i przyjmuje Jego przebaczenie, to nie ma problemu z przebaczaniem wszystkim wszystkiego, ponieważ wie z całą pokorą, że Pan pragnie tego przebaczenia dla wszystkich swoich dzieci i kocha je tak samo.

Przede wszystkim miejcie gorącą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. 1 P 4, 8

Te słowa Piotra – Opoki niech głęboko zapadną dzisiaj w serce wszystkich rodziców oraz dzieci Bożych. Nie ma piękniejszego daru niż miłość. Bóg jako pierwszy obdarowuje nas miłością i tak samo możemy odwdzięczyć się Mu życiem w zgodzie i miłości w naszych rodzinach i społecznościach. Warto pamiętać także, że taka postawa zakrywa wiele grzechów.

Boże Ojcze, najlepszy Tato, dziękuję za to, że zawsze masz dla mnie czas!

Dzisiaj w prezencie polecam Ci dwa listy od Boga:

oraz

Dodaj komentarz