Drżące potęgi

Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Łk 21, 25-28

Wyobraź sobie trwogę narodów bezradnych. Zobacz drżącą Rosję, USA, Chiny, Niemcy oraz najbogatsze kraje świata. Przyjdzie taki czas, w którym nie pomoże żadna siła militarna. Każdy człowiek (począwszy od prezydentów) stanie się bardzo malutki, drżący i będzie błagał odwiecznego Króla o miłosierdzie. Syn Człowieczy przejdzie się wtedy w obłoku i chwale. Wszyscy zobaczą jego moc i wielu zapłacze nad sobą i swoją duchową ślepotą.

Pomyśl przez chwilę o tym, że dzień powtórnego przyjścia Jezusa może być nawet dzisiaj. Czy jesteś gotowy na to spotkanie? Czy ucieszysz się tą chwilą? Czy jesteś przepełniony Bożym Duchem i możesz ufnie podnieść głowę? Może nie jesteś w stanie sam ocenić swojego życia oraz stanu serca. Poproś o światło Ducha Świętego, aby wskazał Ci, co jeszcze powinieneś zmienić w swoim życiu, aby być bardziej gotowym na spotkanie z Panem. Nie zwlekaj z nawracaniem się w każdej sprawie, w której kulejesz. Bóg naprawdę chce pomóc Ci i zrobić jeszcze wiele pięknych rzeczy poprzez Twoje dobre i oddane życie. Oddaj Mu swoje słabości i idź odważnie za Jego głosem.

Panie, wiem, że możesz przyjść w każdej chwili i sprawiedliwie osądzić wszystkich ludzi. Dziękuję za łaskę częstej spowiedzi, w której mogę oddawać Ci całą moją małość i jednocześnie błagać Cię o przebaczenie i prowadzenie przez życie. Ufam, że wystarczy dla mnie Twojego miłosierdzia w dzień sądu.

Dodaj komentarz