Droga do szczęścia i pokoju

Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraela: «Jam jest Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. O, gdybyś zważał na me przykazania, stałby się pokój twój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale. Iz 48, 17-18

Poproś dzisiaj Boga, aby ukazał Ci głębię Twojego serca… Spróbuj dostrzec w nim tą przestrzeń, w której czujesz się napełniony błogim pokojem… Zapytaj Boga, co masz czynić, aby ten pokój wydobył się na zewnątrz i ogarnął całe Twoje życie rodzinne i zawodowe… Z pewnością jednym z natchnień, które Bóg może Ci dać będzie ciche wezwanie do bezinteresownej miłości… Gdy usłyszysz to w swoim sercu, porozmawiaj z Nim o tym, jak On chce poprzez Ciebie kochać Twoich bliskich i tych ludzi, których spotykasz każdego dnia… Oddaj Mu swoje życie, a zobaczysz, że wszystko zacznie się zmieniać… W końcu zobaczysz, że codzienne drobne gesty miłości są drogą do szczęścia i pokoju…

Panie dziękuję Ci za Twoje przykazania, które miłuje całym sercem i z wdzięcznością pragnę wypełniać je dla Twojej chwały… Prowadź mnie – słabego grzesznika według Twojej woli, która jest dla mnie pełnią doskonałości… Tobie ufam i wierzę, że z Twoja łaską dojdę do Ciebie…

Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną,
a wszystko, co czyni, jest udane. Ps 1, 1-3

Dzisiejszy załącznik pomoże Ci uwierzyć w prawdziwą miłość…

One Reply to “Droga do szczęścia i pokoju”

Dodaj komentarz