Doskonała miłość

Idealny wzór

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski». Mt 5, 43-48

Jaka jest Twoja miłość?

W kontekście powyższych słów popatrz na swoją miłość do Boga i ludzi. Ile jest w niej interesowności? Komu lub czemu poświęcasz najwięcej czasu i myśli? Z kim lubisz spotykać się? Czy dając siebie i swój czas oczekujesz czegoś w zamian? Jak podchodzisz do nieprzyjaciół? Czy możesz szczerze powiedzieć, że kochasz ich i modlisz się za nich? Spójrz przez chwilę na Jezusa, który wypowiadając te słowa potwierdza je swoimi postawami pełnymi miłości i miłosierdzia. On mówi, że Bóg zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jego miłość jest dla wszystkich, także dla Ciebie. Przyjmij ją. Odpowiedz na nią i zacznij kochać tak, jak On.

Jak kochać prawdziwie?

Jeżeli nie czujesz w sobie prawdziwej miłości do nieprzyjaciół, to zacznij coraz częściej przypominać sobie bezgraniczną i heroiczną miłość Jezusa Chrystusa do każdego człowieka. Wejdź z Nim w żywą relację. Przyjmując Go w Komunii świętej proś o wiarę w to, że On w Tobie jest i chce kochać Twoich prześladowców. Gdy będziesz głęboko przekonany, że Bóg jest w Twoim wnętrzu, to pękną wszelkie bariery w miłości. Prawda jest taka, że to Jezus w nas kocha najpiękniej i uzdalnia nasze słabe serca do bardzo heroicznych postaw. Przykładem było wielu świętych, którzy modlili się za swoich oprawców i wybaczali im w ekstremalnych sytuacjach. Nie czekaj na takie momenty w swoim życiu. Już dzisiaj wejdź w żywą relację z Panem i kochaj swoich wrogów tak, jak kocha ich Stwórca.

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. J 13, 34

Modlitwa

Panie, oddaję Ci swoje serce, które wciąż gubi się w miłości. Kochaj we mnie prawdziwie każdego człowieka. W sposób szczególny oddaje Ci wszystkie relacje z osobami, które nie darzą mnie sympatią. Kochaj ich we mnie jeszcze bardziej niż moich najlepszych przyjaciół.

One Reply to “Doskonała miłość”

Dodaj komentarz