Do dzieła!

Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany: «Zniszczmy drzewo w pełni jego sił, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina!» Jr 11, 19

Zgubne plany, o których mówi prorok Jeremiasz są powielane od wieków. Diabeł cały czas próbuje zagłuszać imię Jezusa. Kościół w tym roku daje mocną kontrę poprzez hasło roku duszpasterskiego – IDŹCIE I GŁOŚCIE! Jak realizujesz te słowa? Czy podejmujesz jakiekolwiek próby mówienia o Bogu, wierze i wartościach, które wypływają z Twojej religii? Czy nadal jesteś letnim chrześcijaninem, który sam nie czerpie w pełni ze źródła zbawienia i jeszcze nie mówi innym, gdzie jest ta życiodajna woda? W rzeczywistości głoszenie Chrystusa wcale nie jest takie trudne. Potrzebna jest przede wszystkim mocna więź z Bogiem, która przynagla do mówienia o tym, czym żyje się każdego dnia. Prawdziwy chrześcijanin stale myśli o Bogu i Jemu oddaje chwałę za każdy dobry czyn. Z czasem jego wewnętrzna rozmowa z Bogiem przenosi się na naturalne mówienie o Panu na zewnątrz. Zbyt wiele osób ukrywa się dzisiaj ze swoja wiarą. Świat tak bardzo potrzebuje rozmowy o wartościach. Dlaczego pozwalamy zepchnąć się do jakiegoś średniowiecznego zaścianka? Nikt nigdy nie wymyślił lepszego sposobu na życie niż Jezus Chrystus. Mówmy o tym śmiało! I nie bójmy się konsekwencji. Tym, którzy przyznają się do Jezusa na ziemi, On naszykował wielką nagrodę w niebie! Odwagi!
Przychodzi do mnie coraz więcej świadectw osób świeckich, które w pracy śmiało mówią o Bogu. Co ciekawe – ich praca staje się wtedy pełna pasji i zaangażowania. Do dzieła!

Bóg jest dla mnie tarczą, On zbawia ludzi prostego serca. Ps 7, 11

Panie, dziękuję za coraz większą prostotę serca. Czasami czuję się tak, jak małe, bezbronne dziecko, które chronisz i nie pozwolisz, aby stało mi się coś złego. Pragnę głosić Twoją chwałę całym swoim życiem!
Dzisiaj polecam ciekawą inicjatywę 🙂

Oraz coś dla pobudzenia od ks. Pawlukiewicza 🙂

oraz coś dodającego skrzydeł 🙂

Dodaj komentarz