Cichy i wierny

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Mt 1, 18-21. 24a

W uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny warto pochylić się przez chwilę nad dzisiejszym patronem. Ta krótka refleksja może być przydatna przede wszystkim dla współczesnych mężczyzn, którzy często próbują wyrazić siebie poprzez: pieniądze, władzę, agresję, dominację, używki itp.

Jakże odmienny wydaję się być sprawiedliwy Józef, który mimo że nie pojmuje w pełni tego, co dzieje się wokół niego, to jednak jest posłuszny Bogu we wszystkim. On daję się poprowadzić wg. woli Bożej. Jego życie z Maryją wydaje się jakimś heroizmem już od samego początku. Nie dość, że trzeba unieść w swoim umyśle fakt, że kobieta, z którą jest zaręczony poczęła Dziecko za sprawą Ducha Świętego, to jeszcze mocniej mogło obciążać go to, że ten Chłopiec będzie Zbawcą ludzi. Uwierzyć w to wszystko było niezwykle trudno. Bez Bożej łaski św. Józef nie uniósłby tego brzemienia. Jego umysł wielokrotnie będzie wydawany na próby. Mimo to on zaufał do końca i nie przestał wierzyć nawet wtedy, gdy nie rozumiał jakiegoś wydarzenia (pokłon mędrców i pasterzy, ucieczka do Egiptu, odnalezienie 12letniego Jezusa w świątyni, prześladowania Chrystusa mimo cudownych znaków itd.)

Co mogą zaczerpnąć współcześni mężczyźni od dzisiejszego patrona? Myślę, że warto naśladować tego cichego świętego w postawach: sprawiedliwości, wierności, zaufania, miłości, troskliwości, odwagi, męstwa, pracowitości, pobożności, posłuszeństwa Bogu i zawierzenia Mu swojego życia.

Gdyby tak współcześni ojcowie, mężowie, synowie, pracodawcy, pracownicy, gospodarze wzięli sobie do serca przykład św. Józefa i prosili go stale o wstawiennictwo, to myślę, że większość rodzin na świecie żyłaby naprawdę po Bożemu i nikt nie odważyłby się podnieść ręki na rodzinę i fundamentalne wartości.

Św. Józefie zawierzam Ci siebie i wszystkim mężczyzn na świecie. Wstawiaj się za nami i upraszaj nam u Boga łaskę bycia prawdziwie wiernymi Bogu. Niech nasze codzienne życie będzie prawdziwie uczciwe i sprawiedliwe przed naszym Panem i Stwórcą, abyśmy nie zostali zawstydzeni na Sądzie Ostatecznym.

W załączniku polecam kilka ciekawostek o św. Józefie:

Dodaj komentarz