Ciche i głośne cuda

Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!» Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?» Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!» Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech wam się stanie». I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: «Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!» Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy. Mt 9, 27-31

Ileż razy wołałeś w cichości serca do Boga: ulituj się nade mną? Pewnie doświadczyłeś Bożego miłosierdzia już dziesiątki albo setki razy. To były takie małe, ciche cuda, wewnętrzne otwarcie oczu, uświadomienie sobie swoich błędów i postanowienie nie ranienia więcej kochanego Boga.

Po pięknej, głębokiej spowiedzi, gdy czujesz, że możesz przenosić góry, chciałbyś podzielić się tym uczuciem ze wszystkimi. W końcu to jest taki Twój cud, w którym doznałeś uzdrowienia. Zastanów się jednak, czy Chrystus pragnie, abyś natychmiast wszystkim opowiadał o Bożym dotknięciu. Może Jego wolą jest, abyś najpierw pokazał ludziom swoim życiem, że Twój wzrok i serce jest przemienione. Łatwo jest wychwalać Boga słowami, a o wiele ciężej codziennymi drobnymi czynami.

W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widziały. Iz 29, 18

Panie Jezu, Ty już tyle lat uwalniasz moje oczy od mroku i ciemności. Twoje światło nie oślepia, lecz ogrzewa moje serce i daje jasność spojrzenia na wiele spraw. Dziękuję Ci za to, że stale litujesz się nade mną i masz cierpliwość wobec mnie. Proszę Cię o głębszą wiarę, abym mógł widzieć sercem jeszcze wyraźniej.

Oto nasz Pan przyjdzie z mocą i oświeci oczy sług swoich. – werset przed Ewangelią

Maryjo, Ty widziałaś i widzisz wszystkie ciche i głośne cuda Twego Syna. Proszę Cię o łaskę milczenia, gdy Jezus pragnie tego ode mnie. Proszę o łaskę odważnego głoszenia, gdy taka będzie wola Boża.

Polecam załącznik, który może być dla Ciebie piękną modlitwą:

 

Dodaj komentarz