Jak przetrwać?

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki». Mt 7, 21. 24-27

Nie ma człowieka, który nie mierzyłby się z większymi lub mniejszymi problemami, przeciwnościami itp. Dla jednych wielką nawałnicą będzie drobny deszcz, a dla innych ciężki grad albo jakiś huragan. Mimo tych wszystkich doświadczeń da się trwać na pewnej skale i można ostać się w chwili największych ataków.

Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą! Iz 26, 4

Tak, Pan jest wiekuistą skałą. Tylko, że nie wszyscy chcą budować swoje życie na Bogu. Wtedy, gdy przychodzi burza, nagle wszystko sypie się jak domek z kart, a fundament z samego piasku nie jest wtedy żadną ostoją. Jezus pragnie być moją i Twoją skałą – fundamentem. On nieustannie daje nam swoje słowa, abyśmy je przyjmowali sercem i postępowali według nich. Naprawdę to od nas zależy, na jakim fundamencie zdecydujemy się budować swoje życie.

Co więcej Chrystus dał przykład swoim życiem. Nikt nigdy nie przeszedł tylu nawałnic (wewnętrznych i zewnętrznych), co On. Człowiek żyjący w głębokiej relacji z Jezusem, pamięta o drodze swego Mistrza i idzie pokornie za Nim. Nie zniechęca się trudami, a całą siłę czerpie od Tego, który wykonał wolę Ojca w sposób doskonały.

Lepiej się uciekać do Pana,
niż pokładać ufność w człowieku. Ps 118, 8

Panie Jezu, do Ciebie się uciekam w chwilach radości i smutku. Któż inny może mi pomóc podczas życiowych nawałnic. Tylko Ty jesteś pewną ostoją.

Maryjo, najwytrwalsza z mam, Ty także dałaś nam wzór trwania w woli Boga Ojca. Prowadź mnie Mamo podczas wszystkich przeciwności, abym trzymał się słów Twego Syna i budował na Nim jak na pewnej skale.

oraz

Dodaj komentarz