Chwała Trzem Osobom

Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». Mt 28, 18-20

Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z Trójcą Świętą? Może zaskoczę Cię, ale to mogło stać się jeszcze przed chrztem świętym. W momencie poczęcia Bóg współdziałał z Twoimi rodzicami i dał Ci nieśmiertelną duszę. Usłyszałem kiedyś także niezwykłe świadectwo jednego bardzo bogobojnego męża i ojca, który podczas aktu małżeńskiego prowadzącego do poczęcia dziecka uwielbił Trójcę Świętą za to, że on z żoną mogą uczestniczyć w zaistnieniu kolejnej osoby na ziemi. Pamiętam, że gdy to mówił, jego żona spojrzała wielkimi oczami i była głęboko wzruszona.

W końcu przychodzi moment realnej łaski podczas chrztu świętego, kiedy to w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, każdy ochrzczony dostaje nowe życie i staje się członkiem Kościoła. To niezwykły moment, w którym prawdziwie każdy otrzymuję niezatarte znamię i jest dzieckiem Bożym, które może wołać do Boga: Ojczulku;

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Rz 8, 14-17

Moment chrztu to dopiero początek niezwykłej przygody życia w łasce i przyjaźni z trzema Osobami Trójcy Świętej. Dalej przez całe życie człowiek uczy się o przymiotach Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego oraz przechodzi kolejne etapy wtajemniczenia chrześcijańskiego, aby otwierać się jeszcze bardziej na łaskę płynącą z pozostałych sakramentów. Jedni lgną bardziej do Ojca, a inni do Jezusa, jako przyjaciela albo jeszcze inni do Ducha Świętego, jako Pocieszyciela. Warto jednak pamiętać, że uwielbiając jedną z tych Osób, uwielbiamy całą Trójcę Świętą. Dziwne byłoby trzymanie z Jezusem, a obrażanie się na Boga Ojca 🙂 To właściwie wydaje się niemożliwe.

Oddaj dzisiaj chwałę trzem Bożym Osobom za całe swoje życie od momentu poczęcia. Podziękuj za wiarę przodków, rodziców, księży i przyjaciół, którzy przybliżali Cię do Boga. Postanów sobie także, że będziesz żył tak, aby nie kalać swojej niezwykłej godności dziecka Bożego. Nie poddawaj się w niewolę grzechu. Twój Zbawiciel już pokonał wszelkie grzechy. Ty przylgnij do Niego i w Nim zawsze szukaj uzdrowienia i pokoju.

Za wszystko niech będzie chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu! Amen!

Polecam także ciekawe załączniki:

oraz

Dodaj komentarz