Biada przesyconym bogaczom

Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.

Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom». Łk 6, 20-26

Biada bogaczom, sytym, śmiejącym się i tym, którzy są wychwalani. Po tych słowach dreszcze mogą przejść nie jednego odbiorcę. Czy Jezus jest przeciwny gromadzeniu dóbr materialnych, sytości, śmianiu się oraz chwaleniu? Z pomocą przychodzą dzisiaj słowa św. Pawła:

Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali; ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. 1 Kor 7, 29-31

Z tych skomplikowanych słów płynie proste przesłanie. Otóż można mieć żonę, płakać, radować się, nabywać, używać tego świata, ale w sercu być całkowicie wolnym i skierowanym przede wszystkim na Boga, który powinien być w sercu na pierwszym miejscu. Jeśli dasz Mu to zaszczytne miejsce, to nie zgubią Cię względy ludzkie, żadne pochwały, bogactwa, depresje, smutki ani radości. Z Jezusem będziesz potrafił dzielić się dobrami, które zostały powierzone Tobie do gospodarowania. W żywej relacji z Duchem Świętym nie będziesz chciał być przesycony bogactwem, ponieważ zawsze znajdziesz kogoś, komu pomożesz i podzielisz się.

Postanów sobie dzisiaj wybrać drogę błogosławieństw. Nie bój się ubóstwa, głodu, płaczu oraz prześladowań z powodu wiary. Oczywiście nie musisz brać tej rady w pełni dosłownie. Bądź ubogi przede wszystkim w swoim sercu i nie przywiązuj się zbytnio do niczego i nikogo oprócz Boga. Staraj się od czasu do czasu pościć, aby zrozumieć głodujących. Proś o szczery żal za grzechy, a nawet łzy z powodu swoich słabości, którymi ranisz Jezusa. Ponad to mężnie przyjmij wszelkie prześladowania. Pamiętaj, że Twój Pan i Zbawiciel przetarł szlak prawdziwego męczeństwa z miłości do Ciebie. Ty dla Niego nie bój się stawić czoła najgorszym obelgom.

Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Por. Łk 6, 23ab

Panie Jezu, dziękuje za dzisiejsze słowa o błogosławieństwach oraz przestrogach przed zbytnim zapatrzeniem się w ten świat. Ufam, że poprowadzisz mnie przez życie według Twojej woli. Pozwól mi współpracować w pełni z Twoją łaską.

oraz

Dodaj komentarz