Baranek Boży

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. J 1, 29

Przypomnij sobie najtrudniejszy obraz ze Starego Testamentu, w którym Bóg prosił Abrahama, aby złożył w ofierze swojego umiłowanego syna Izaaka. Gdy z bólem serca szli na górę ofiarną, Izaak zapytał ojca, gdzie jest baranek ofiarny. Abraham nie potrafił odpowiedzieć synowi, że właśnie on nim jest. Dał tylko wymijającą odpowiedź, że Bóg upatrzy sobie baranka. I tak oszczędził Izaaka, a ofiarował swojego Syna za grzechy ludzi wszystkich wieków. Kto potrafi pojąć tą miłość?

Wróć dzisiaj w swojej wyobraźni do momentu, w którym Bóg ofiarowuje swojego Syna. Ta ofiara UOBECNIA SIĘ na każdej Mszy świętej. Podziękuj szczerze za tą ofiarę i za każde jej uobecnienie, na które patrzyłeś. Poproś o łaskę wielkiej wdzięczności za dar odkupienia Twoich win. Postaraj się także być wdzięcznym człowiekiem, który uwielbia swojego Pana całym życiem.

Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu. Ktokolwiek trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał. 1 J 3, 5-6

Jeśli uświadomisz sobie, co tak naprawdę Bóg uczynił dla Ciebie, to nie chcesz już grzeszyć. Masz wtedy wielki wstręt do pokus diabła. Jesteś mocno wyczulony na wszystko, co mogłoby zranić Twojego Pana i Zbawiciela. Oczywiście czasami przez osłabioną czujność, pofolgowanie sobie na modlitwie lub przez zbytnią pewność siebie upadniesz jeszcze nie raz i szybko pobiegniesz do spowiedzi. Jednak Twoje serce nie będzie wyobrażało sobie życia bez łaski uświęcającej. Zawsze zrobisz wszystko, co w Twojej mocy, żeby dotrzeć do kapłana i pokornie prosić o rozgrzeszenie. Postanowisz wtedy także poprawę i podejmiesz konkretne starania, aby nie dać się złamać w ten sam sposób w przyszłości.

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. J 1, 14a. 12

Panie Jezu, dziękuję za Twoją ofiarę! Dziękuję za godność dziecka Bożego! Pomóż mi, abym każdego dnia mówił Ci dziękuję moim życiem!

Dzisiejszy załącznik zaprosi Cię do modlitwy…

Dodaj komentarz