Bądź zwycięzcą

Błogosławiony Pan, Opoka moja,
On moje ręce zaprawia do walki,
moje palce do bitwy.
On mocą i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą,
moją tarczą i schronieniem, On, który mi poddaje ludy. Ps 144, 1b-2

Spróbuj zobaczyć dzisiaj bitwy, które toczysz w swoim sercu. Zrób rachunek zysków i strat. Czy zapraszasz Boga do każdej wewnętrznej i życiowej walki? A może prosisz Go o pomoc tylko w najcięższych bojach. Nie zapominaj, kto jest Prawdziwym Zwycięzcą. On jest po Twojej stronie. Zaproś Go dzisiaj do wszystkich bitew, które toczysz. Bądź zwycięzcą!
Panie, dziękuję Ci za każdą wygraną bitwę, w której prowadziłeś mnie swoją łaską. Tobie ufam do końca i wierzę, że nie zawiodę się.

Dodaj komentarz