Życiowe przeszkody

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny». Mt 13, 18-23

Jezus po raz kolejny przygotowuje swoich uczniów na życiową misję. Zwróć uwagę na Jego wskazania, w których mówi o konkretnych przeciwnościach. Przede wszystkim da się zauważyć przestrzeganie przed szatanem, który porywa to, co jest zasiane w sercu. W ten sposób człowiek jest okradziony ze skarbu słowa Bożego, które ma pomagać w wydawaniu dobrych owoców w życiu.

Kolejną trudnością w życiu człowieka jest brak korzenia i niestałość. Gdy przychodzą uciski i prześladowania, to wiele osób załamuje się, poddaje i schodzi z dobrej drogi. Następną przeszkodą w duchowym i życiowym wzroście są troski doczesne i UŁUDA bogactwa, które zagłuszają umysł ludzi.
Które z tych trudności występują w Twoim życiu? Jak radzisz sobie z nimi? Czy potrafisz je przezwyciężyć? Czy Twoje serce jest żyzną glebą stale uprawianą przez Boga, na której mogą wyrastać piękne owoce? Jakich narzędzi pozwalasz używać Gospodarzowi? Czy szukasz pomocy w sakramentach i adoracji?

Popatrz teraz przez chwilę na swoje życie. Ile już pięknych owoców mogłeś wydać dzięki współpracy z łaską Bożą? Ile razy nie uczyniłeś czegoś pięknego, do czego Bóg zapraszał Cię, a Ty zwyczajnie nie miałeś odwagi i byłeś sparaliżowany lękiem? Może właśnie teraz jest ten czas, aby oddać swoje życie Jezusowi i pozwolić Mu działać z całą mocą. Oddaj się także w opiekę Matce Bożej, aby chroniła Cię przed wszelkimi próbami obrabowania Cię przez szatana. Mam nadzieję, że nie chcesz być głupcem, który przespał życie i dał się codziennie okradać z łaski wysłużonej przez Jezusa na krzyżu.

Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości. Por. Łk 8, 15

Panie Jezu, proszę Cię o łaskę wytrwałego kroczenia za Tobą według Twojego słowa. Prowadź mnie i każdego, kto teraz czyta te słowa. Broń nas przed złodziejem i zwodzicielem dusz. Pragnę iść dzielnie za Tobą i przynosić owoce według Twojego upodobania i na Twoją chwałę.

Dodaj komentarz