Zawalcz dla Jezusa

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie». W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała. J 2, 13-21

Wyobraź sobie Jezusa, który z biczem w ręku oczyszcza świątynię. Zobacz reakcje przestraszonych ludzi. Są także odważni Żydzi, którzy pytają Chrystusa, jakim prawem czyni takie rzeczy? Jego odpowiedź jest niezrozumiała dla odbiorców. Uczniowie Jezusa przypominają sobie słowa: gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie.

Zatrzymaj się przez chwilę na tym obrazie. Zauważ ogromną troskę Boga o każdą świątynię ziemską i ludzką. Po czym porównaj z tą postawą Twoje zatroskanie o swój kościół oraz świątynię swojego serca. Czy potrafisz tak silnie walczyć o czystość każdej świątyni? Czy masz odwagę, aby z miłością i troską zwrócić uwagę komuś, kto niszczy świątynię parafialną lub świątynię swojego ciała? Czy potrafisz toczyć ciężkie boje z rozprzestrzeniającym się grzechem?

Zaproś dzisiaj Jezusa z biczem do swojego serca, umysłu i ciała. Niech On rozprawi się z każdym grzechem i oczyści Twoje wnętrze. Uklęknij przed konfesjonałem i wyznaj każdy brud. Stań się prawdziwie czysty. Idź na Eucharystię, która jest uobecnieniem Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa – trzech dni, w których Jezus odbudował świątynie swojego Ciała. On ma moc ożywić także Twoje ciało. Zawierz się Mu w pełni i zaufaj. Stań się Jego narzędziem, które będzie oczyszczało inne ludzkie świątynie. Nie bój się podjąć tej misji. Zawalcz dla Jezusa.

Dla mocniejszego oczyszczenia serca dodam jeszcze słowa z pierwszego czytania:

W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Wj 20, 1-3

Przywróć Bogu pierwsze miejsce w Twoim sercu. Bez tego nigdy nie będziesz w pełni szczęśliwy na ziemi i w wieczności. Ktokolwiek lub cokolwiek stało się ważniejsze, niech ustąpi. Stań się wreszcie prawdziwie wolnym człowiekiem.

Panie, wiem, że wiele razy zawaliłem, gdy nie stawiałem Cię na pierwszym miejscu w moim sercu i umyśle. Dzisiaj po raz kolejny zapraszam Cię na najbardziej zaszczytne miejsce w moim wnętrzu. Pomóż mi, by to nie były puste słowa. Chcę potwierdzać to każdym swoim najdrobniejszym gestem.

oraz

Dodaj komentarz