Zacznij remont Kościoła od siebie

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Dz 4, 32-35

Wyobraź sobie pierwotny Kościół pełen pokory, miłości i wielkiej życzliwości… Ludzie mieli tak otwarte serca, że nic nie uważali za swoje… Wszystko mieli wspólne… Oni byli po prostu mocno przeniknięci Duchem Bożym… Dzisiaj natomiast ludzie należący do Kościoła zbyt łatwo oddają się duchowi tego świata…
Porozmawiaj dzisiaj z Jezusem o Twoim obrazie wspólnoty Kościoła… Zacznij remont w Kościele od samego siebie… Czy oddajesz się Duchowi Bożemu?… Czy nie jesteś zbytnio przywiązany do rzeczy materialnych?… Czy wspierasz charytatywne dzieła Kościoła?… Czy pomagasz słabszym członkom Twojej wspólnoty?…
Buduj Kościół każdego dnia poprzez rozwijanie swojej wiary i szukanie okazji do czynienia życzliwości…

Od zła się odwróć, czyń dobrze,
szukaj pokoju i dąż do niego. Ps 34, 15

Jeśli ktoś myśli, że dzisiejsi ludzie Kościoła nie potrafią być tacy jak pierwotnie, to przypomnę świadectwo bp Dajczaka na Przystanku Jezus… Ten pokorny hierarcha zapytany o bogactwo materialne księży – odpowiedział, że na koncie ma 1700 zł i nie patrzy za często ile ma, bo jak przyjdzie ktoś, kto nie ma na rachunki, to już nic nie ma na koncie…
Panie, dziękuję Ci za przypomnienie ideału pierwotnego Kościoła, do którego mamy dążyć… Pozwól mi ubogacać wspólnotę wierzących poprzez swoje ubóstwo…

One Reply to “Zacznij remont Kościoła od siebie”

  1. Kościół pierwotny przede wszystkim nie spieral się o to, kto jest najważniejszy. Schizma Wschodnia, wystąpienie Lutra, Kalvina, utworzenie kościoła anglikańskiego. Wszystko to zrodziło się z pychy. Pierwotny Kościół był pełen wiary, nadziei i miłości 🙂 Bardzo dobry artykuł. Pozdrawiam 🙂

Dodaj komentarz