W imię Prawdy! C. D. 44

17 września 2023 roku

Tego dnia poruszyło mnie przesłanie z pierwszego czytania w Liturgii Słowa:

,,Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik.
Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana, On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy.

Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam, będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić – o rozkładzie ciała, o śmierci, i trzymaj się przykazań! Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego – o przymierzu Najwyższego, i daruj obrazę!” Syr 27, 30 – 28, 7

18 września 2023 roku

Poruszyły mnie słowa z Liturgii Godzin z Psalmu 119:

,,Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku,
A będę strzegł Twoich postanowień.
Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza
I naucz mnie Twoich ustaw.
Strumienie łez płyną z moich oczu,
Bo nie zachowano Twego Prawa”.

oraz z Psalmu 82:

,,Bóg powstaje w bożym zgromadzeniu,
sprawuje swój sąd wśród istot niebieskich:
„Jak długo będziecie sądzić niegodziwie
i trzymać stronę występnych?
Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym,
oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym.
Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza,
wyrwijcie go z rąk występnych”.
Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją,
błąkają się w ciemnościach;
cała ziemia w posadach się chwieje.
Rzekłem: „Jesteście bogami,
jesteście wszyscy synami Najwyższego”.
Lecz wy pomrzecie jak ludzie,
poupadacie wszyscy jak książęta.
Powstań, Boże, i dokonaj sądu nad ziemią,
bo wszystkie narody są Twoją własnością”.

a także z Psalmu 120:

,,Wołałem do Pana w swoim utrapieniu,
a On mnie wysłuchał”.

Ciąg dalszy nastąpi…

Dodaj komentarz