Uwielbiam…

W owym czasie Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia
nad tymi, którzy się Go boją. Łk 1, 46-50

Wyobraź sobie Maryję wychwalającą Boga za wielkie rzeczy, które Jej uczynił… Po czym spróbuj wejść w podobną, pokorną modlitwę uwielbienia… Poproś Maryję, aby uzdolniła Twoje serce do oddania Bogu chwały za konkretne dary, które otrzymałeś od Najwyższego… Niech ta modlitwa będzie przeniknięta duchem wdzięczności i uniżenia…

Uwielbiam Cię Panie i raduję się w Tobie – bo wejrzałeś na moje uniżenie…
Powołałeś mnie do tak wielkiej bliskości, której nigdy nie pojmę…
W swoim miłosierdziu wciąż patrzysz na mnie i moje słabości…
Nie odwracasz swojego oblicza ode mnie – nawet, gdy ciężko grzeszę…
W Tobie pokładam nadzieję i ufam, że będę chwalił Cię na wieki…
Uwielbiam Cię za każdego człowieka, którego postawiłeś na mojej drodze życia…
Tobie oddaje chwałę za pokarm duchowy, dzięki któremu wciąż zbliżam się do Ciebie…
Dziękuję także za to, że nie brakuje mi chleba powszedniego…
Uwielbiam Cię za każdą sytuację, w której niszczyłeś moją pychę i uczyłeś mnie pokory…
Dziękuję za te bezcenne lekcje, bez których nigdy nie doszedłbym do Ciebie…
Chwała Tobie Panie za czułą bliskość, która zaspokaja wszystkie moje pragnienia…

Moje serce raduje się w Panu,
dzięki Niemu moc moja wzrasta. Por 1 Sm 2, 1b

Dzisiaj w sposób szczególny uwielbiam Boga za życie ojca Jana Góry, który odszedł wczoraj do Pana podczas sprawowania Mszy świętej…
Chwała Panu za tego wiernego sługę, dzięki któremu setki tysięcy młodych ludzi uwielbiało Boga! Dziękuję Ci Panie za to, że mogłem być świadkiem Twojego żaru miłości, który rozpaliłeś w tym człowieku i przekazywałeś go innym – także kapłanom… Przyjmij Panie ojca Jana do nieba, aby tam wstawiał się za młodymi, których tak ukochał…
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie +

plus kilka pięknych przesłań:

Dodaj komentarz