Umiłowany uczeń

Umiłowani: To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione, oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli łączność z nami. A mieć z nami łączność, znaczy: mieć ją z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna. 1 J 1, 1-4

W dzisiejsze święto św. Jana Apostoła wczuj się w rolę tego umiłowanego ucznia Jezusa Chrystusa. Przeczytaj jeszcze raz powyższe słowa i pomyśl o tym, że autor miał niezwykłą relację z wcielonym Bogiem. On pragnął doprowadzić wszystkich do pełnej radości, której doznawał sam, gdy widział Jezusa, słuchał Go i dotykał. Miał też głębokie przekonanie, że w Bożej obecności jest się niczym w wiecznej szczęśliwości.

Czy możesz o sobie powiedzieć, że po świętach Ty także jesteś przepełniony Bogiem? Czy Twoje oczy widziały Jezusa na Eucharystii? Czy słuchałeś Jego słów w Ewangeliach? Czy dotykałeś Go w Komunii świętej? Wreszcie, czy doświadczyłeś wieczności w bliskiej obecności z Chrystusem? Jeśli tak, to czas podzielić się Dobrą Nowiną z bliskimi i dalszymi znajomymi tak, jak uczynił to św. Jan Apostoł. Nie bój się dzielić najwspanialszym dobrem jakiego doświadczasz w relacji z Jezusem. On jest najprawdziwszym skarbem i chce dawać Siebie wszystkim.

Św. Janie Apostole, upraszaj mi jeszcze głębszą i bardziej zażyłą relację z Jezusem, abym mógł bez względu na przeszkody trwać przy Nim i mówić o Jego miłości do wszystkich spotkanych ludzi.

Dodaj komentarz