Prowokujące światło

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. J 3, 19-20

Już wiesz, dlaczego niektórzy ludzie żyją z dala od: Chrystusa, Kościoła, Eucharystii, spowiedzi, księży, modlitwy, Pisma świętego… Co więcej wielu z zamiłowaniem niszczy wszystko co daje Boże światło… Jeżeli starasz się być człowiekiem, który radykalnie żyje Ewangelią to prędzej, czy później zostaniesz zaatakowany przez takie osoby… Twoja obecność i konkretne świadectwo będzie ich gryzło… Podobnie było z Apostołami:

Arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy należący do stronnictwa saduceuszów, pełni zazdrości zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział: „Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia”. Usłyszawszy to weszli o świcie do świątyni i nauczali. Dz 5, 17-21

Nigdy nie załamuj się atakami i niepowodzeniami… Ufaj, że Pan nad Tobą czuwa i będzie Cię prowadził… Głoś słowa życia i dawaj świadectwo, że Chrystus jest jedynym Światłem… Proś o Jego Ducha, aby ożywiał Twoje serce… Módl się za tych, którzy będą Cię niszczyć… Na tym polega miłość, której uczy nasz Zbawiciel…

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. J 3, 17

Polecam dzisiaj niezwykle głęboką i perfekcyjnie wykonaną piosenkę pt. Maryjo czy wiedziałaś?
(http://www.cda.pl/video/171652c4/Maryjo-Czy-wiedzialas?wersja=720p z napisami polskimi)
I w oryginale:

Dodaj komentarz