Proroctwo

Dmijcie w róg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej! Niechaj zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień Pański, bo jest już bliski. Jl 2, 1

Ta zapowiedź dnia Pańskiego z Księgi Joela jest już bardzo wiekowa. Ostatecznie nikt nie zna dnia i godziny powtórnego przyjścia Chrystusa. To nie zmienia faktu, że ten dzień może być właśnie dzisiaj. Czy jesteś gotowy? Czy masz czyste serce? Jak wygląda Twoja relacja z Jezusem? Czy czcisz Go tylko słowami, czy także czynami i życiem sakramentalnym? Czy masz w sobie prawdziwą skruchę za wszystkie grzechy Twojego życia oraz wielką wdzięczność i miłość do miłosiernego Boga?

W dzisiejszej Ewangelii Jezus wypowiada jedno zdanie, które może pomóc Ci w sprecyzowaniu Twojej kondycji duchowej;

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza. Łk 11, 23

Czy jesteś z Jezusem? Jak być z Nim? Jak pomóc Mu w zbieraniu? Przede wszystkim miernikiem jest tutaj łaska uświęcająca i wypływająca z niej wewnętrzna bliskość w relacji z Chrystusem. Osoba, która mocno kocha Boga jest rozpoznawalna w swoim środowisku nie tylko poprzez życie sakramentalne, ale także poprzez mowę i czyny miłosierdzia. Widać po niej wielkie staranie o szerzenie Bożego królestwa. Czy zaliczasz się do takich osób?

Gdy przeczytałem kiedyś na katechezie powyższe słowa Jezusa i wytłumaczyłem młodzieży, na czym polega życie z Bogiem i bez Niego, to zapanowała głęboka cisza i praktycznie cała klasa była zawstydzona.
Wyobraź sobie, że Stwórca patrzy z nieba na Ziemię i widzi rozświetlonych ludzi żyjących w łasce. Ilu ich będzie? Gdy odejmie się od nich tych, którzy są w łasce, ale żyją jak poganie, to będzie ich jeszcze mniej. Pomyśl, ilu ludzi prawdziwie żyje z Bogiem w Twojej rodzinie, szkole i miejscu pracy. Popatrz z miłością na tych, którzy są daleko i proś Pana o siłę i odwagę, aby głosić im Ewangelię o miłosiernym Jezusie, który czeka na nich.

Po wydarzeniu ,,Różaniec do granic” jest bardzo dobry czas do rozmów na temat Boga, wiary i Kościoła. Nie bój się reakcji ludzi. W końcu jesteś powołany do miłowania Boga i bliźniego. Bądź prawdziwie mężnym chrześcijaninem.

A Pan zasiada na wieki,
przygotował swój tron, by sądzić.
Sam będzie sądził świat sprawiedliwie,
rozstrzygał bezstronnie sprawy narodów.
Ps 8, 8-9

Przyjdzie taki dzień, w którym dokona się sprawiedliwy sąd. Teraz jest czas miłosierdzia. Każdy ma możliwość odwrócić się od swoich grzechów i żyć w jedności z Bogiem. Nie marnuj Bracie/Siostro żadnej chwili. Żyj w łasce. Kochaj ludzi. Pracuj chętnie i przemieniaj ten świat na lepsze.

Panie, dziękuję za Twoje miłosierdzie, z którego mogę stale korzystać. Przygotuj moje serce na spotkanie z Tobą twarzą w twarz. Proszę Cię dzisiaj za ludźmi, którzy są najdalej od Ciebie, abyś posłał do nich swoich wybranych. Skrusz Panie te najbardziej zatwardziałe serca.

Polecam dzisiaj niezwykły dokument, który może zmienić wiele serc. Możesz zaryzykować i udostępnić go;

Dodaj komentarz