Prawo do życia

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Łk 9, 43b-44

Bóg oddał się w ręce ludzi… Dlaczego?… Przecież wiedział, co z Nim zrobimy… Nie użył swojej wszechmocy… Był cichy i pokorny do końca… To wielka tajemnica Bożej miłości i miłosierdzia… Syn Boży oddaje się w krwawe ręce grzesznych ludzi… Jest bestialsko zabity i jeszcze przebacza…
W kontekście powyższych słów przypomina mi się zdanie zwolenniczek aborcji, które wybrzmiewa w ostatnich dniach… One mówią, że kobieta ma prawo decydować o swoim ciele… Tylko, że gdy jest w niej nowe ciało (życie, istnienie, osoba) to ono także ma prawo do życia… Każdy z nas był osobą od poczęcia i chwała Bogu, że nasze mamy dały nam prawo do istnienia… Ale, ile jest jeszcze niewinnych dzieci, które giną w łonie kobiety – niby najbezpieczniejszym miejscu na świecie… Ile razy jeszcze Chrystus będzie oddawał siebie na śmierć?…
Zaimponowało mi w tych dniach zdanie Pani dr Joanny Banasiuk, która podczas czytania projektu ,,Stop Aborcji” powiedziała: Aborcja, to rzeź niewinnych dzieci, piekło kobiet i moralna kompromitacja mężczyzn. Oto cała prawda o aborcji – całkowicie szatańskim pomyśle, poprzez który grzech śmiertelny popełnia jednocześnie kilka osób… Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy będą decydować w tej niezwykle ważnej sprawie. Niech Bóg daje im światłe sumienia i odwagę, aby stanęli po stronie życia, a nie śmierci.

I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy twe pociąga; lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie cię sądził Bóg! Koh 11, 9b

Panie, ratuj dusze niewinnych dzieci, matek, ojców, lekarzy, polityków i tych wszystkich, którzy przykładają rękę do ponownego zabijania Ciebie w najbardziej bezbronnych istotach.

oraz

Dodaj komentarz