Ostateczny horror, czy spełnienie tęsknoty?

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba „deszcz ognia i siarki” i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Pytali Go: «Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy». Łk 17, 26-34. 36

Wyobraź sobie, że właśnie w tym momencie następuje koniec świata. Ludzie na całej ziemi wpadają w totalny szał. Tylko nieliczni są spokojni i mają głowy podniesione do góry, ponieważ wiedzą, że zbliża się ich Pan i Zbawca. Niestety wielu z nich musi patrzeć na swoich bliskich, którzy także są pogrążeni w chaosie, ponieważ zbytnio przylgnęli do świata i jego marności. Traumatyczne może być także to, że w sypialni małżeńskiej jedna osoba będzie wzięta do nieba, a druga pójdzie na wieczne potępienie.

Próbuję sobie wyobrazić, jak różnorodne są ludzkie serca. Dwoje ludzi może żyć obok siebie, a mogą mieć całkiem inne wnętrza. Bóg naprawdę widzi wszystko. On zna moją i Twoją miłość. Przed nim nic nie da się ukryć. Myślę, że Pan zwleka z powtórnym przyjściem, ponieważ lituje się nad nami biednymi grzesznikami i wierzy, że jeszcze przylgniemy do Niego całym sercem.

Mocne jest także zdanie Jezusa o padlinie i sępach. Aż ciężko sobie wyobrazić, że serce człowieka może być niczym cuchnąca padlina. Niestety taka jest rzeczywistość. Jeżeli zauważysz (poczujesz) u kogoś smród wychodzący z wnętrza, to zacznij się modlić z całych sił za tą osobę. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.

Nie wiem, jaką masz relację z Jezusem. Nie chcę straszyć Cię końcem świata. Spójrz jednak na fakty. Jak był początek świata, tak będzie i koniec. Jeśli odwieczny Bóg powiedział, że przyjdzie powtórnie i zabierze swoich uczniów do siebie, to przyjdzie. Nie znasz dnia, ani godziny. Pokochaj Boga i siebie chociaż odrobinę, użyj rozumu i bądź gotowy w każdym czasie. Na tym świecie jesteś tylko chwilę, a potem będzie cała wieczność. Warto iść za głosem Stwórcy.

Polecam dzisiaj także fragment z Księgi Mądrości, który może zmobilizować twardsze serca;

Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga; z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła, nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, rwącą wodę lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa – winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności; a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw – winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Sprawcę. (…) jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy, by móc ogarnąć wszechświat – jakże nie znaleźli rychlej jego Władcy? Mdr 13, 1-5. 9

Panie, dziękuję za wspaniały wszechświat, który dałeś ludziom. Twoje dzieła cały czas przypominają o Tobie. Pozwól mi przylgnąć do Ciebie jeszcze bardziej, abym był gotowy w chwili Twojego przyjścia. Posługuj się mną dla ratowania ludzi, którzy zagubili się w tym świecie. Proszę Cię za każdą osobą, która nie ma siły przyjść do Ciebie.

oraz

oraz

Dodaj komentarz