Ostateczna sprawiedliwość

Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!» Mt 13, 40-43

Spróbuj wyobrazić sobie powyższy obraz. Z jednej strony zobacz wielkich dramat tych, którzy żyli w rozpuście i zgorszeniu, a z drugiej strony zauważ wielką radość zbawionych. To czas, w którym role odwrócą się. Ci, którzy śmieją się z bogobojnych – będą gorzko płakać, a ci którzy znoszą cierpliwie prześladowania – będą wyniesieni do chwały. Z pewnością wiele osób ukrytych ze swą wielkością także dostąpi chwały nieba. Jedno jest pewne: to będzie najsprawiedliwszy i najuczciwszy sąd, na którym wyjdzie cała prawda o każdym człowieku.

Nie dziwi mnie fakt, że Pan Bóg jeszcze nie przeprowadził tego sądu. Zakładam, że jako kochającemu Stwórcy jest Mu bardzo ciężko wrzucić część ludzi do rozpalonego pieca. Niestety to nieuchronnie musi kiedyś nastąpić. Póki co każdy ma szansę na głębokie nawrócenie i przylgnięcie do Boga. Jeśli Twoje serce już nie bije tak mocno w stronę Pana, to zacznij przypominać sobie całą historię zbawienia oraz wszystko to, co On uczynił dla Ciebie w Twoim życiu. Zacznij Mu dziękować i darzyć go prawdziwym szacunkiem. Spotykaj się z Nim jak najczęściej. Zaangażuj się w jakieś dzieła miłosierdzia. Nigdy nie jest za późno, żeby na nowo zwrócić się do Jezusa. On cały czas czeka na Ciebie z otwartymi ramionami. Bóg naprawdę jest bardzo miłosierny i Jemu nie zależy na Twoim potępieniu.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie zapamiętuje się w sporze,
nie płonie gniewem na wieki.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca. Ps 103, 8-10

Oddaj całego siebie Jezusowi. Pozwól Mu kochać Cię takiego jakim jesteś. On przemieni w Tobie to, co wymaga oczyszczenia. Zaufaj Mu w pełni.

Panie, dziękuję za to, że jeszcze masz do mnie cierpliwość i miłosierdzie. Pozwól mi przylgnąć do Ciebie jeszcze bardziej, abym mógł gorliwie wypełniać Twoją wolę każdego dnia. Dziękuję za łaskę codziennego nawracania się.

oraz

Dodaj komentarz