Nowy dzień z aniołami :)

Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Mt 18, 10

Któż jest tym, małym, który ma swojego Anioła Stróża wpatrującego się w oblicze Boga Ojca? To ja i Ty od momentu poczęcia aż do ostatniego tchnienia. Podziękuj dzisiaj Stwórcy za tak piękny zamysł w historii zbawienia. Podziękuj aniołowi, który z pewnością ochronił Cię już wiele razy w całym Twoim życiu. Poproś go dzisiaj z całą świadomością o dalszą opiekę i wskazywanie właściwej drogi dzień za dniem. Wyobraź sobie, że kiedyś razem z swoim aniołem będziecie wpatrywać się w oblicze Jezusa i dziękować za łaskę odkupienia.

Tak mówi Pan: Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Wj 23, 20-21

Jak usłyszeć głos anioła? Właściwie to zawsze uważałem, że dobre natchnienia mam od Ducha Świętego i z Nim czuję głęboką przyjaźń. Dzisiaj jednak myślę, że wiele z tych natchnień mogło być od Anioła Stróża. Jedno jest pewne: każdy dobry głos pochodzący z wnętrza/serca/sumienia jest od Pana Boga. Natomiast podszepty kuszące do zła są od zbuntowanych aniołów. Warto prosić Anioła Stróża, aby skutecznie oddalał wszelkie takie pokusy. Można także modlić się do św. Michała Archanioła o strącenie do piekła demona, który czai się wokół nas i stale namawia do tego samego grzechu.
Kościół ma wspaniały sposób na ochronę przed złem oraz uświęcanie dnia. Jest nim Liturgia Godzin. Człowiek świadomie modlący się tymi pięknymi tekstami zaprasza Boga do swojego dnia oraz prosi o ochronę przed pokusami. Dzisiaj podzielę się z Wami hymnem z jutrzni, który pięknie wpisał się w rozpoczynający się dla mnie dzień:

O najlepszy Stwórco świata,
Wszystko to, co zaistniało,
Jest potęgi Twojej dziełem
Wciąż wspieranym opatrznością.
Wejrzyj, Boże, na grzeszników,
Co w pokorze proszą Ciebie;
Gdy jutrzenka wschodzi jasna,
Nowym światłem ich napełnij.
Niechaj anioł Twój wybrany,
By się nami opiekował,
Tu przybędzie i obroni
Od zarazy wszelkich grzechów.
Niech oddali od nas podstęp
Złego ducha, wroga ludzi,
By zdradzieckie jego sidła
Nie spętały serc niebacznych.
Niech uwolni nas od lęku
Przed najazdem naszych granic;
Niech nam zgodę da i pokój,
A chorobom kres położy.
Odkupieni męką Syna
I przez Ducha namaszczeni,
Wysławiamy Boga Ojca
Za strzegących nas aniołów. Amen.

Modliłem się tymi słowami po porannej kawie z bezdomnymi o świcie. Gdy patrzy się na wschodzące słońce i modli się takimi tekstami, to aż chce się żyć!

Panie Jezu, uwielbiam Cię za każdy piękny dzień i chcę żyć tyle, ile mi tylko pozwolisz. Oby moje życie było hymnem uwielbienia dla Ciebie i Twojej miłości!

Dzisiejszy załącznik doda Ci siły…

Dodaj komentarz