Nie bądź mściwy

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?» Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka. Łk 9, 51-56

Wyobraź sobie powyższą scenę w dzisiejszych czasach… Jezus w osobie jakiegoś pielgrzyma lub bezdomnego chce zatrzymać się w Twoim domu… Czy miałbyś tak otwarte serce, żeby przyjąć Go pod swój dach?… Czy ugościłbyś taką osobę, jak króla?… Odpowiedz sobie szczerze na te pytania… Nie bój się wewnętrznego zawstydzenia… Ono może przemieniać Twoje serce…
Ciekawe jest także to, że Jakub i Jan w swojej pysze chcą, aby ogień pochłonął ludzi, którzy nie otwierają drzwi Jezusowi… Ten natomiast jest cierpliwy wobec ludzi zamkniętych na Jego miłość… Nie sądzi ich od razu… Sam przecież mówił, że nie przyszedł potępić ludzi, ale zbawić… Czy masz taką postawę wobec ludzi, którzy są zamknięci na Boga i Jego łaskę?… Czy jesteś dla nich cierpliwy?… A może podobnie do uczniów Jezusa ogarnia Cię pyszna złość i pragnienie zemsty?… Jeżeli ktoś będzie całkowicie zamknięty na Twoją dobrą wolę – nie oceniaj go od razu… Jego serce może nie być jeszcze gotowe na zmianę… Zamiast złości – weź sobie tę osobę głęboko do serca i modlitwą krusz jego zatwardziałość… Jak Bóg da, to przyjdzie taki czas, że ta osoba sama przyjdzie do Ciebie z sercem otwartym… Ty pokornie czekaj i po ludzku rób to, co jest w Twojej mocy…
Panie, przepraszam Cię za wszystkie chwilę w moim życiu, w których na siłę próbowałem otwierać ludziom serca, aby przyjęli Ciebie… Daj mi łaskę cierpliwości i miłości do tych, którzy jeszcze nie potrafią przyjąć Twojego zbawienia.
Dzisiaj polecam nie do końca pozytywny, lecz prawdziwy filmik, który pomoże zrozumieć ludzkie problemy:

Dodaj komentarz