Miłość

 Bracia: Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał – byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. 1 Kor 12, 31- 13, 8

Być może od zawsze szukasz odpowiedzi na pytanie, czym jest miłość. Dzisiaj św. Paweł daje Ci jedne z najpiękniejszych wskazówek dotyczących miłości. Św. Jan napisał kiedyś, że Bóg jest miłością. Bardzo łatwo podstawić imię Boga pod słowo miłość w powyższym hymnie. Wszystko wtedy zgadza się. Każdy przymiot Stwórcy wypływa z miłości. Zapragnij dzisiaj kochać tak jak Twój Pan i Zbawca. Otwórz swoje serce Jezusowi tak szeroko, żeby Jego miłość rozlewała się przez wszystkie Twoje czyny, gesty, spojrzenia, dotyk i w ogóle przez każdą życiową postawę.

Św. Paweł zaczął dzisiaj od słów: starajcie się o większe dary… Staraj się o większą miłość wobec Boga, rodziny, przyjaciół, znajomych, współpracowników, a także tych najuboższych. W miłości nie można zatrzymać się i powiedzieć: ja już kocham tak, że bardziej nie da się. Zawsze można lepiej i więcej. Zapraszaj Ducha Świętego do swojego życia. On przepełni Twoje serce miłością i wskaże Ci konkretne pomysły, poprzez które podniesiesz wielu ludzi z duchowej oraz ludzkiej nędzy.

Wróć jeszcze raz do słów powyższego Hymnu o miłości i módl się szczerze o taką miłość.

Panie, uczyń mnie cierpliwym, łaskawym, pokornym, łagodnym, wybaczającym, wytrzymałym, sprawiedliwym, wolnym od zazdrości, szukania poklasku, bezwstydu i gniewu. Tobie oddaje swoje słabe ciało i proszę, abyś kochał we mnie i przeze mnie tak, jak tylko możesz najlepiej.

Dzisiaj polecam aż 3 wykonania Hymnu o miłości:

oraz

oraz

Dodaj komentarz