Królowo Polski, przyrzekamy!

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. J 19, 25-27

Moje serce zatrzymało się dzisiaj na obrazie Maryi stojącej pod krzyżem. Ona wiernie trwała przy swoim Synu nawet w tak wielkim bólu, gdy jej serce przenikał miecz boleści. Jak jest w Twoim życiu? Czy jesteś wierny Jezusowi mimo życiowych doświadczeń? Czy jesteś wierny krzyżowi tak, jak Maryja? Czy jesteś wierny Ojczyźnie nie tylko w słowach, ale i w czynach oraz konkretnych postawach? Czy wytoczyłeś walkę wadom narodowymi?

Mam nadzieję, że dzisiaj we wszystkich kościołach rozlegną się mocne słowa: Królowo Polski, przyrzekamy! Odmów z wielką powagą i wiarą poniższe Śluby Jasnogórskie. Może nawet rozważ je głębiej i zdaj sobie sprawę z powagi tych słów. Nie bój się rozmawiać o nich z najbliższymi. To może być najmocniejszy rachunek sumienia w życiu Twoim i Twojej rodziny;

Wielka Boga-Człowieka Matko, Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona, Maryjo, Królowo świata i Polski Królowo! Oto my, Twoje dzieci, stajemy znów przed Tobą i składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgania serc i porywy woli.

Odnawiamy ślub przodków naszych i Ciebie za Patronkę naszą i Królowę Polski uznajemy. Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym i rodzinnym.

Przyrzekamy, że dochowamy wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi św. i jego pasterzom.
Przyrzekamy strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródła Bożego Życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios.

Święta Boża Rodzicielko! Przyrzekamy stać na straży budzącego się życia. Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy bronić nierozerwalności małżeństwa i czuwać nad ogniskiem domowym.
Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego, Jezusa Chrystusa i strzec obyczajów chrześcijańskich i ojczystych.
Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi i bronić je przed zepsuciem.

Przyrzekamy zachowywać w życiu rodzinnym i publicznym miłość i sprawiedliwość, zgodę i pokój, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.

Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najzaciętszy bój z naszymi wadami narodowymi.
Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i
oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania.

Wspomożenie Wiernych! Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż je przed oblicze Boga, w Trójcy Świętej Jedynego.

W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu. Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do bram Ojczyzny niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego. Amen.

Maryjo, po tych ślubach widzę, jak wiele lat byłem małym polaczkiem, który wegetował zamiast nieść na barkach odpowiedzialność za największe dobra swojej Ojczyzny. Proszę, prowadź mnie, aby przynosił Tobie i Twojemu Synowi prawdziwą chlubę!

Polecam dzisiaj mocne załączniki o mamie Maryi i mamie Ojczyźnie;

oraz

Dodaj komentarz