Ostania deska ratunku dla maturzystów

Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: «Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?» W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. J 14, 22-26

Apostołowie byli uczniami Jezusa, którzy podobnie jak maturzyści mieli problem z zapamiętaniem wielkiej ilości nauk, które wygłosił ich Nauczyciel. Z pomocą został posłany do nich Duch Święty, który przypomniał im w swoim czasie wszystko to, co słyszeli wcześniej i powinni wiedzieć w odpowiedniej chwili.

Czy dzisiejsze słowa Jezusa nie wydają się ratunkiem dla maturzystów, którzy już drżą przed egzaminem dojrzałości? Często największym wrogiem w zdawaniu jest paraliżujący lęk z powodu nagłej utraty pamięci. Jeśli jesteś maturzystą lub masz przed sobą ważne zaliczenia, to poproś już teraz Ducha Świętego o przypomnienie wszystkich lekcji oraz treści, które podawali nauczyciele lub materiału, którego uczyłeś się w domu. On ma moc wskrzesić Twoją wiedzę i dać Ci prawdziwą mądrość w odpowiednim czasie. Niektórzy mówią, że z pustego to i Salomon nie naleje. Ja wolę słowa: ,,dla Boga nie ma nic niemożliwego”. Oczywiście dołóż swoją cegiełkę w postaci codziennego powtarzania materiału i podejmij konkretne modlitwy do Ducha Świętego. Polecam nowennę, sekwencję i przeróżne hymny, które uskrzydlają serce i umysł.

Przyznam się, że odkąd zapraszałem Ducha Świętego przed sprawdzianami w szkole średniej i przed egzaminami na studiach, to nie otrzymałem negatywnej oceny przez ostatnie lata edukacji w szkole średniej i 10 lat studiów. To taki cud naukowy za sprawą mojego Przyjaciela Ducha Świętego, z którym współpracuje od lat 🙂

Wielu ludzi czytając Pismo święte podłamuje się, że zapomina te Boże treści po kilku minutach. Nie trzeba przejmować się tym, lecz ufać, że w odpowiedniej chwili te słowa przypomną się. Tak może być w chwilach ciężkich doświadczeń i przeróżnych walk z pokusami. Podobnie będzie podczas prób ewangelizowania w domu, szkole, na studiach, w pracy, czy na ulicy. Te wszystkie Boże treści pracują w naszym sercu i warto je codziennie czytać i rozważać.

Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę
za łaskę i wierność Twoją. Ps 115, 1

Panie, Ty jesteś wierny i łaskawy. Dziękuję Ci dzisiaj za całą Twoją naukę, którą spisano, aby karmić ludzi do końca świata. Dziękuję także za taką ludzką wiedzę, którą przekazywali mi nauczyciele, abym potrafił lepiej żyć i spełniać konkretne obowiązki. Proszę Cię dzisiaj za maturzystami, aby byli wdzięczni przede wszystkim Tobie za cały trud nauki i nie bali się egzaminów dojrzałości, lecz by pokornie prosili Ducha Świętego o przypomnienie tego, czego uczyli się przez ostatnie lata.

oraz

Dodaj komentarz