Jak być miłosiernym?

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”. Łk 6, 36-38

Być miłosiernym, jak Bóg Ojciec – to dopiero wyzwanie… Kochać bezwarunkowo, stale wybaczać, mieć otwarte ramiona… Czy to jest w ogóle możliwe?…
– Panie pokaz mi, jak mam czynić miłosierdzie?…
– Słyszałeś… nie sądź ludzi – to nie Twoja rola…, nie potępiaj ich, oni tak samo, jak Ty klękają przede mną i proszą o wybaczenie…, odpuszczaj im wszystkie wyrządzone krzywdy…, dawaj z siebie to co dobre i nigdy nie ustawaj…
Kiedyś zobaczyłem plakat ze słowami: ,,Szukaj w ludziach dobra”. Od tamtej pory to hasło jest stale na tapecie mojego telefonu… Dzięki temu wciąż przypominam sobie o tym, że każdy człowiek jest dobry… Chcę dostrzegać to dobro i pomagać innym wydobywać je na zewnątrz. Czuję, że to umacnia także moje serce… To taka moja odtrutka na tą atmosferę powszechnego krytykanctwa… Jeśli też jesteś chory na tę chorobę zakaźną, która jest całkowicie przeciwna miłosierdziu to posłuchaj słów proroka Amosa:

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami. Am 5, 14

Bądź miłosierny, wolny od zła i nienawiści , a Pan będzie z Tobą! Dzięki Niemu zaczniesz żyć PEŁNIĄ ŻYCIA! (J 15,11)

2 Replies to “Jak być miłosiernym?”

  1. Będziem zawsze wywyzszone bo trzeba wierzyc w Boga i w Jezusa Chystusa i i trzeba się do nie go się modlic bo duzo pomaga i nas rozumie w róznych potrzeba i chroni nas od wszystkiegoJezus umarł za nasze grzech i cierpiał za nas i był strasznie męczony bity i straszną smierc okropną przeszedł w bólach i w mękach za nasze grzechy i za całe narody z całego swiata bez Boga nie ma proga zyczę spokojnej nocy i szczęsliwej z Panem Bogiem i z Maryią zawsze Dziewicą Amen

    1. Będziem zawsze wywyzszone bo trzeba wierzyc w Boga i w Jezusa Chystusa i i trzeba się do nie go się modlic bo duzo pomaga i nas rozumie w róznych potrzeba i chroni nas od wszystkiegoJezus umarł za nasze grzech i cierpiał za nas i był strasznie męczony bity i straszną smierc okropną przeszedł w bólach i w mękach za nasze grzechy i za całe narody z całego swiata bez Boga nie ma proga zyczę spokojnej nocy i szczęsliwej z Panem Bogiem i z Maryią zawsze Dziewicą Amen

Dodaj komentarz