Człowiek POWOŁANY przez Boga

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
którego dusza nie lgnęła do marności.
On otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają,
którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Ps 24, 3-6

Kim tak naprawdę jest kapłan? Czym on różni się od innych ludzi? Czy jego ręce są nieskalane, a jego serce w pełni czyste? Czy jego dusza nie lgnie do marności? Jak bardzo ludzie pragną świętych kapłanów, którzy nie tylko będą stawać w świętym miejscu i głosić górnolotne kazania, ale jeszcze będą autentycznie żyć Ewangelią?

W ostatnim roku pojawiało się dużo treści o grzechach kapłanów. Czy to przyczyniło się do umocnienia kogoś w wierze? Myślę, że na pewno pomogło dostrzec, że księża są LUDŹMI słabymi i grzesznymi, za których potrzeba stałej modlitwy. Może dojrzali chrześcijanie właśnie takie wyciągną wnioski. Nawet pojawiają się już różne inicjatywy otoczenia kapłanów płaszczem żarliwych modlitw.

Dzięki Bożej łasce oraz zaangażowaniu dobrych ludzi, powstaje film o kapłanach z prawdziwą pasją i głęboką wiarą. Być może wiele osób pragnie takich księży, jakich zobaczy w tej produkcji. U tych bohaterów poprzeczka kapłańska jest postawiona bardzo wysoko. Wreszcie ktoś pomyślał, żeby pokazać szerokiemu gronu piękno poświęcenia się Bogu na wyłączną służbę. To nie lada wyzwanie, ale i wielka łaska bycia bardzo blisko Jezusa.

Gorąco polecam wszystkim film pt. ,,Powołany”. Zachęcam także do wspierania tego Bożego dzieła: (https://www.katolikwspiera.pl/powolany-filmowy-dotyk-boga.html)

Gdyby ktoś zapytał mnie, czy nie żałuję, że powiedziałem Bogu TAK i wybrałem kapłaństwo, odpowiedziałbym, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi! CODZIENNIE TRZYMAM W DŁONIACH JEZUSA. Nie potrzebuję nic więcej. Mogę umierać. Ileż osób mogłem nakarmić Chrystusem? Ilu ludzi pojednać z Bogiem? Tylko Pan jeden wie, co działo się i wciąż dzieje przez moje słabe ręce. Nie jestem godny tak wielkiego daru, ale w pokorze i posłuszeństwie sprawuję święte misteria na większą chwałę Boga!

Więcej o pięknie kapłaństwa w starszych wpisach:
https://wyplynnaglebie.com/pierwszy-raz-o-swoim-powolaniu/
oraz
https://wyplynnaglebie.com/duch-swiety-kreatywny-rezyser-mojego-zycia/

Polecam także niezwykłe świadectwo powiedziane przez ks. Dominika. Po wysłuchaniu go wiele osób zacznie mocniej wierzyć w Boga i kapłaństwo;

Dodaj komentarz