Bądź człowiekiem

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: „Stań tu na środku”. A do nich powiedział: „Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?” Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę”. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. Mk 3, 1-6

Jezus po raz kolejny pokazuje, że prawo nie może być ważniejsze od człowieka…
Wyobraź sobie dzisiejszą scenę z Ewangelii… Przychodzi do Jezusa cierpiący człowiek, a za nim tłum gapiów, faryzeuszy i zwolenników Heroda, którzy szukają powodu do oskarżenia… Gdy napięcie rośnie…, Jezus karze chorej osobie wyjść na środek…, rozbraja przeciwników jednym argumentem…, przenika ich myśli i serca… patrzy gniewnym, zasmuconym wzrokiem i… robi swoje… Człowiek doświadcza uzdrowienia, a zatwardziałe serca faryzeuszy nadal pozostają chore na władzę, pychę, prawo i skrupulanctwo…
Przypomnij sobie, ile razy byłeś wystawiony na próbę przez swoich znajomych?… Jak często masz okazję do dania świadectwa wobec swoich bliskich?… Czy masz odwagę postąpić tak, jak Chrystus – wbrew utartych schematom?… Czy potrafisz być człowiekiem w świecie, w którym ludzie zachowują się jak nieczułe maszyny? …
W kontekście tej Ewangelii zatrzymuję się nad swoim człowieczeństwem… Sięgam myślą do pierwszych kroków mojego życia… Nie sposób zapomnieć dzisiaj także o swoich babciach i dziadkach, którzy uczyli postaw miłości i życzliwości… Co więcej dawali świadectwo bycia człowiekiem… Przypominam sobie także słowa, które wypowiedział mój tata, gdy szedłem do seminarium – Synu zawsze masz być dobrym człowiekiem, potem dopiero księdzem…
Dziękuję Panie za wszystkich starszych i mądrzejszych ode mnie ludzi, których postawiłeś na mojej drodze… Dziękuję za każde ich słowo i konkretny przykład… Prowadź mnie, bym zawsze był CZŁOWIEKIEM!

Dodaj komentarz