Życie z pasją

Na wszelki sposób głosi się Chrystusa. A z tego ja się cieszę i będę się cieszył. Wiem bowiem, że mi to wyjdzie na zbawienie dzięki waszej modlitwie i pomocy, udzielanej przez Ducha Jezusa Chrystusa, zgodnie z gorącym oczekiwaniem i nadzieją moją, że w niczym nie doznam zawodu. Lecz jak zawsze, tak i teraz, z całą swobodą i jawnością Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele – to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze; pozostawać zaś w ciele – to bardziej konieczne ze względu na was. A ufny w to, wiem, że pozostanę, i to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze, aby rosła wasza duma w Chrystusie Jezusie przez moją ponowną obecność u was. Flp 1, 18b-26

Spróbuj wczuć się w ducha, którego ma św. Paweł… Chrystus jest dla niego całym życiem… Ten najwybitniejszy misjonarz wszech czasów głosi Ewangelię w każdym miejscu i czasie… Ma przy tym głębokie przekonanie, że Bóg będzie uwielbiony nie tylko w jego życiu, ale i w śmierci… Zdumiewa także jego wolność od lęku… Z pewnością św. Paweł jest osobą, której wszyscy mogliby zazdrościć relacji z Chrystusem oraz pięknej misji, którą wykonywał z pasją…
Co zrobić, aby mieć takiego samego ducha?… Zacznij od zbudowania żywej relacji z Jezusem… Rozmawiaj z Nim… Otwieraj całe swoje serce… Proś o odwagę do codziennego świadczenia… Wsłuchuj się w Jego głos… Idź odważnie za każdym dobrym natchnieniem… Bądź stale w łasce uświęcającej… Znajdź wspólnotę i kierownika duchowego… Zacznij prawdziwie walczyć o swoją świętość, a Bóg udzieli Ci tej łaski i jeszcze innych doprowadzi do Siebie dzięki Twojemu świadectwu…
Panie, udzieli mi ducha, którym prowadziłeś św. Pawła… Uczyń mnie odważnym świadkiem Twojej miłości…
Dzisiaj polecam książkę, która pokazuje trzech duchownych pełnych pasji, którzy swoimi postawami zawstydzają i mobilizują do świętości:

Dodaj komentarz