Szukaj dobra

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami. Am 5, 14

Popatrz na ludzi, których spotykasz każdego dnia… Czy zauważasz w nich radość, szczęście, życie, pokój serca?… A może emanują smutkiem, wiecznym żalem i pretensjami – zupełnie, jakby nie było w nich życia… Zwróć uwagę także na to, czego szukają i czym karmią się jedni i drudzy… Zauważysz to po ich rozmowach, stylu bycia i konkretnych postawach…
Tak już jest w życiu, że jedni wytrwale podążają za dobrem, karmią się nim i dzielą się z innymi… Drudzy natomiast osłabiają siebie i społeczeństwo pesymizmem oraz negatywnymi treściami… Do której grupy zaliczysz siebie?… Czy współpracujesz z Bogiem każdego dnia?… Czy karmisz się Jego Słowem i dzielisz się z innymi?… A może jesteś człowiekiem z nijakiego tłumu, który zapomina o Stwórcy, karmi się złem i zatraca siebie i innych w otchłani grzechu?…
Wybór należy do Ciebie… Posłuchaj więc proroka Amosa… Szukaj dobra, żyj z Bogiem, a On będzie z Tobą i poprowadzi Cię do właściwego celu…
Panie, dziękuję za to, że cały czas dajesz mi łaskę szukania Ciebie… Wciąż pragnę poznawać Cię bardziej… Dziękuję także za łaskę spontanicznego dzielenia się Tobą z ludźmi, których spotykam każdego dnia… Dziękuję także za nieustanne uzdrawianie mnie z niebudującej mowy … Bądź uwielbiony w każdym moim słowie!

Dodaj komentarz