Poranna mądrość

Mądrość wywyższa swych synów i ma pieczę nad tymi, którzy jej szukają. Kto ją miłuje, ten miłuje życie, a ci, którzy dla niej rano wstaną, napełnią się weselem. Syr 14, 11-12

Wstać rano, by zdobywać mądrość odwieczną. Nie wiem, jak wyglądają Twoje poranki. Może ledwo wstajesz, zmuszasz się do szkoły lub pracy, a potem narzekasz na cały świat. Przy tym wszystkim możesz nawet zapominać o dwuminutowym przyklęknięciu i pacierzu. Czasami pewnie odmówisz modlitwę w drodze myśląc o sprawach przyziemnych, które czekają Cię za kilka chwil. W ten sposób nie zdobędziesz zbyt wielkiej mądrości.

Dziękuję dzisiaj Bogu za łaskę bardzo wczesnego wstawania. Myślę, że już około 15 lat mam łatwość by wstać z łóżka o poranku i uklęknąć przed Jezusem, aby pochylać się nad Jego słowami. To mój codzienny pokarm, który ustawia mój dzień i całe życie. Od 5 lat mam też łaskę dzielenia się Bożym słowem na blogu. To także rozwija moje serce i umysł. Dzisiejsze słowo z Mądrości Syracha naprawdę napełnia mnie weselem i skłania moje serce do wielkiej wdzięczności.

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami». Mk 9, 38-40

Spróbuj wejść w ten obraz. Uczniowie, którzy czują się wyjątkowi poprzez bycie przy Chrystusie, są zazdrośni o to, że ktoś posługuje się imieniem Jezusa i czyni cuda. Ciekawe jest to, że dwa dni temu w Ewangelii była wzmianka o tym, że Apostołowie nie mogli poradzić sobie z wypędzeniem demona. Pewnie naturalnie pojawia się w nich pytanie, dlaczego w nas jest jakaś niemoc, a tutaj człowiek, który nie chodzi z Nauczycielem ma moc.

To z pewnością kolejny dowód na to, że przyzywanie imienia Jezus z głęboką wiarą daje cudowne skutki. Chrystus obronił tajemniczego człowieka, ponieważ pewnie znał jego dobre serce oraz głęboką wiarę. Przy tym pouczył swoich uczniów, żeby nie zabraniali działać temu, kto przyzywa Jego imię, ponieważ w nim jest takie samo dobro, jak w nich. Tacy ludzie nie są przeciwko Bogu i Jego uczniom.

Te słowa są ważne także w kontekście współczesnym. Kto dzisiaj występuje jawnie przeciwko Jezusowi? Jeśli myślisz, że tylko sataniści, to jesteś w głębokim błędzie. Otóż są to wszystkie osoby, które są przeciwko: Kościołowi (Ciału Chrystusa!), przykazaniom (są za aborcjom, eutanazją, in vitro – NIE ZABIJAJ!), księżom (sługom Chrystusa!), sakramentowi małżeństwa (promują rozwody i wszelką rozwiązłość), drugiemu człowiekowi i jego naturalnej duchowo-cielesnej naturze (brak miłości do bliźniego) itd. Takie osoby śmiało mogą wcielić się w postać Szawła dyszącego żądzą zabijania chrześcijan, który spotyka Jezusa i słyszy: dlaczego Mnie prześladujesz. Może ktoś z tych osób przeczyta teraz te słowa, zawstydzi się i zmieni grzeszny kierunek życia.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. J 14, 6

Jest jedna Droga, jedna Prawda i jedno Życie. Oby Twój wybór był naprawdę mądry!

Pragnę Twojej pomocy, Panie,
a Prawo Twoje jest moją rozkoszą.
Niech żyje moja dusza i niech Ciebie chwali,
niech mnie wspierają Twoje wyroki. Ps 119, 174-175

Panie Jezu, dziękuję za łaskę codziennego karmienia się Twoją mądrością!

oraz

Dodaj komentarz