Duch odwagi

Świadectwo o Mnie da Duch prawdy i wy także świadczyć będziecie.
Por. J 15, 26b. 27a
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Łk 12, 8-9

Jak wygląda Twoje codzienne świadczenie o Jezusie?… Czy ludzie patrzący na Ciebie mogą dostrzec prawdziwego chrześcijanina?… Czy masz w sobie odwagę, aby przeżegnać się, gdy przechodzisz obok kościoła?… Czy przy ludziach potrafisz pomodlić się przed posiłkiem?… Czy z Twoich ust wychodzi mowa budująca?… Czy potrafisz głosić ludziom Ewangelię – tak bez szczególnej okazji?… W końcu, czy jesteś tak zjednoczony z Chrystusem, że ludzie mogą dostrzec Go w Tobie?…. Wiem, że te wszystkie pytania są dosyć wymagające… Mimo to, nie bój się prawdy o sobie. Gdy ją dostrzeżesz – zacznie się proces przemiany w Twoim sercu. Bóg nie zostawi Cię samego sobie;

Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć». Łk 12, 11-12

Zaprzyjaźnij się z Duchem Świętym, a gwarantuję Ci, że zmieni się Twoje życie… Proś Go codziennie o przewodzenie w modlitwie Sekwencji… Otwieraj się na Jego cichy głos… Proś o odwagę, by nie tchórzyć w chwilach prób… Uwierz mi, że po krótkim czasie przestaniesz poznawać siebie…
Duchu Święty, uzdalniaj mnie do codziennego świadczenia o wielkiej miłości Boga do każdego człowieka… Nie pozwól, abym kiedykolwiek zaparł się Ciebie.

Dodaj komentarz