Motywacja

Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory!  «Obmyjcie się i oczyśćcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobru! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie! Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! – mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać. Ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi». Albowiem usta Pańskie to wyrzekły. Iz 1, 10. 16-20

Poczuj się odbiorcą powyższych słów… Niech zadrżą Twoje wnętrzności i rozpadnie się w pył mur, za którym bronisz się przed głębokim nawróceniem… Pan nie powołał Cię do grzesznego życia… Wyrzeknij się wszelkiego zła i zacznij prawdziwie żyć w łasce i miłości… Nie czekaj na rekolekcje, spowiedź wielkopostną, czy nie wiadomo co… Łaska jest tu i teraz… Słyszysz co Pan mówi?… Choćby Twoje grzechy ważyły tony – On zabierze ten ciężar… Uwierz wreszcie w Jego miłość i miłosierdzie… Nie daj się zadręczać kłamcy – szatanowi, który wciąż podpowiada, że jesteś niegodny i nie warty Bożego miłosierdzia… Podążaj za Dawcą życia, a nie śmierci!…
I jeszcze jedno poruszenie serca:

A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Mt 23, 8-10

Nie jestem Twoim nauczycielem, ojcem ani mistrzem… Piszę do Ciebie jako brat w Chrystusie Panu… Jestem słabym, grzesznym narzędziem w rękach jedynego Mistrza… Ty też nie wynoś się nad nikogo i traktuj każdego, jak brata…
Dziękuję Ci Panie za kolejne wezwanie do nawrócenia i całkowitego oderwania się od zła… Dziękuję także za przypomnienie, że każdy człowiek jest moim bratem… Tobie chwała za słowo, które daje mi motywację do życia i kochania…

Dodaj komentarz