MATURZYŚCI – PAN JEST Z WAMI!

Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy… Dz 17, 27b-28a

Czy doświadczasz bliskości Boga?… W jakich momentach czujesz, że jest najbliżej Ciebie?… Może to będą chwile osobistej modlitwy, adoracji, Eucharystii albo w rozmowy osobami, w których dostrzegasz Bożego Ducha… Szukaj każdego dnia tej świętej bliskości… Bóg w pewnym momencie da Ci łaskę poczucia, że trwanie przy Nim jest największą wartością… Póki co nie jest istotne, czy czujesz obecność Boga… Jak mówi autor Dziejów Apostolskich – On i tak jest blisko Ciebie… Przyjdzie czas, że to będzie dla Ciebie tak jasne, że nikt tego nie podważy… Nawet wielki dramat… Trwaj przy Nim… Szukaj dzisiaj Jego obecności… Rozmawiaj z Nim w każdej chwili…
Dzisiaj Pan jest z pewnością blisko maturzystów i pragnie dawać im światło swego Ducha, aby pamiętali to, czego uczyli się przez wszystkie lata edukacji…
Dobry Boże, bądź dzisiaj łaskawy dla wszystkich zdających egzamin dojrzałości… Dawaj im swojego Ducha, niech On wszystko im przypomni…

Dodaj komentarz