Moc uzdrawiania

Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśliby was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!» Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. Łk 9, 1-6

Wyobraź sobie Apostołów, którzy otrzymują moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. Zobacz tych prostych mężczyzn, którzy zdają się tylko na łaskę Bożą i nie biorą ze sobą zbyt wiele. Idą do wiosek, głoszą Ewangelię i uzdrawiają wszędzie. (Aż jestem sam ciekaw, jak czuł się wtedy Judasz, który widział tak wielkie znaki. Dlaczego on w swoim sercu nie zbudował silnej relacji z Jezusem? Dlaczego dał się zaślepić marnym monetom? Dlaczego nie pamiętał o tych znakach?). Dwunastu musiało naprawdę mocno przeżyć to wyjście do ludzi i patrzenie na tak wiele uzdrowień.

Czy dzisiejsi biskupi – następcy Apostołów mają tą samą moc od Jezusa? Czy kapłani – ich pomocnicy mogą także uzdrawiać w imię Jezusa Chrystusa? Są takie miejsca, w których codziennie dokonuje się miliony uzdrowień na całym świecie. To konfesjonały, gdzie ludzkie serca podnoszą się z grzechów i zaczynają bić na nowo ku Chrystusowi. Tajemnica pojednania w każdej spowiedzi jest najwspanialszym uzdrowieniem, jakie można sobie wyobrazić. Nawet najbardziej spektakularne fizyczne uzdrowienie ciała nie może równać się z uzdrowieniem duchowym.

Myślę, że warto błagać Boga najpierw o to uzdrowienie ducha, o szczerą spowiedź i przystąpić do niej z pokorą i głęboką wiarą. Po niej naprawdę człowiek będzie zdolny znieść nawet najcięższe choroby i doświadczenia. Niewykluczone, że Jezus da także uzdrowienie ciała, jeśli taka będzie Jego wola. Człowiek wierzący zawsze szuka w życiu Bożej woli i nie zniechęca się, gdy coś jest nie po jego myśli.

Ja zaś wychwalam Go w ziemi mego wygnania, obwieszczam narodowi grzeszników Jego moc i wielkość. Nawróćcie się, grzesznicy, i postępujcie przed Nim sprawiedliwie, kto wie, może znajdzie w was upodobanie i miłosierdzie wam okaże. Tb 13, 8

Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że od kilkudziesięciu lat uzdrawiasz mnie podczas spowiedzi. Dziękuję, że mogę w Twoim imieniu pomagać innym w uzdrowieniu ich dusz. Proszę Cię o głęboką wiarę dla mnie oraz tych, którym służę, abyśmy nigdy nie przestali wierzyć w Twoją moc uzdrawiania.

oraz

oraz

Dodaj komentarz