Ty wiesz

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje». I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham».

Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» J 21, 15-19

Jak bardzo Piotr czekał na ten moment, to wie chyba tylko on. Ciężar potrójnego zaparcia się swojego Mistrza musiał być naprawdę duży. Tym razem w całej pokorze, ufności i czystej miłości mówi trzykrotnie: PANIE, TY WIESZ, ŻE CIĘ KOCHAM. Ta miłość jest już po niejednej próbie. Będzie ich więcej aż do śmierci męczeńskiej. Jednak MIŁOŚĆ, na którą Piotr otworzył serce, poprowadzi Go na szczyt świętości.

Czy jesteś gotowy otworzyć swoje serce na taką Miłość? Czy chcesz dzisiaj powiedzieć Jezusowi: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham? Czy uwierzyłeś już w pełni tej odwiecznej Miłości Boga? Nie bój się. Właśnie otrzymujesz zaproszenie na najpiękniejszy szczyt oraz Przewodnika, który zrobi wszystko, abyś tam dotarł. On weźmie Cię na ramiona, gdy będzie najciężej. Otrzymasz także Ducha Świętego, który wyposaży Cię we wszystkie dary i owoce, abyś wytrwał do końca i po drodze pomógł wielu osobom.

Oskarżyciele nie wnieśli przeciwko niemu żadnej skargi o przestępstwa, które podejrzewałem. Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. Dz 25, 18-19

Czy potrafisz publicznie mówić: Jezus żyje? Czy wierzysz w to całym sercem? Jeśli TAK, to mów, że On żyje w Tobie, w Kościele, w sakramentach… Żyje i wciąż działa!

Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Ps 103, 1

Panie Jezu, TY WIESZ, ŻE CIĘ KOCHAM. Ty znasz moje serce i wiesz, że mógłbym piękniej i głębiej otworzyć się na Twoją miłość. Pragnę tego i wiem, że będziesz wypełniał moje pragnienie według Twojej woli.
Maryjo, Matko Pięknej Miłości, wstawiaj się za mną, abym CAŁE serce oddawał Bogu.
Św. Józefie – módl się za nami, abyśmy prawdziwie kochali i nie bali się iść tam, gdzie Bóg zapragnie.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz