Jak wygrać z lenistwem?

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać”. Łk 16, 1-2

Wyobraź sobie, że stajesz dzisiaj na Sądzie Ostatecznym przed Bogiem. Jesteś rozliczany z każdej minuty swojego życia. Widzisz całe swoje lenistwo oraz tysiące zmarnowanych okazji, w których mogłeś uczynić coś dobrego na chwałę Boga. Oczywiście są także dobre czyny, którymi bronisz się przed wiecznym potępieniem. Zapytaj Boga dzisiaj o to, co rani Go najbardziej. Nasłuchuj odpowiedzi. Wierzę, że usłyszysz w głębi serca wezwanie do poprawy w konkretnych postawach. Proś o siłę do zarządzania swoim życiem według woli Bożej. Nie bój się pytać o drogę każdego dnia. Bóg chce prowadzić Cię poprzez cichy szept w Twoim sercu. Postanów sobie mocno, że będziesz wykorzystywał każdą okazję do czynienia dobra. Niech żadna chwila Twojego życia nie będzie zmarnotrawiona. Nawet podczas odpoczynku proś Boga, aby pobłogosławił Ci, żebyś mógł lepiej zregenerować siły i lepiej służyć dla Niego.

Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Flp 3, 17-20a

Panie, prowadź mnie każdego dnia według Twojej świętej woli.

Dodaj komentarz