Dwie niewole

Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?» A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. Mt 26, 14-16

Jezus zostaje wydany za 30 srebrników, tj. kwotę, którą płaci się za niewolników. Cóż za wycena?!!! Patrząc jednak głębiej, On stał się niewolnikiem ludzi z miłości do każdego z nas. Jakże niezwykła jest ta niewola… Jakże różna od mojej i Twojej niewoli, gdy wpadamy w sidła grzechu sami czyniąc się jego niewolnikami. A może by tak oddać się w ,,niewolę” Chrystusowi, tak z najszczerszej miłości…

Panie Jezu, przedziwny ,,niewolniku” ludzi. Twoja miłość jest nie do opisania. Oddałeś całego siebie dla mnie, abym mógł być prawdziwie wolny! Teraz nie chcę tracić tej wolności przez grzech i kłanianie się bożkom. Pragnę Tobie oddać całą moją wolność. Uczyń ze mną, to co chcesz. Prowadź mnie przez życie według Twojej woli, abym mógł głosić Twoje Królestwo. Niech Twa chwała i potęga miłości będzie znana wszystkim ludziom na całej ziemi!

Proszę Cię także o prawdziwe męstwo w kroczeniu za Tobą. Wiem, że nieraz nie będzie łatwo. Idąc Twoimi śladami spotkam się z niezrozumieniem, odrzuceniem, agresją. Nie dbam o to. Dla Ciebie godzę się także na trud. Wolę taką drogę niż bycie niewolnikiem grzechu, materializmu, pychy, chciwości, czy też judaszowej rozpaczy…

Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Iz 50, 6-8a

Hańba złamała me serce i sił mi zabrakło,
czekałem na współczucie, lecz nikt się nie zjawił,
i na pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem. Ps 69, 21

Boże, wspomagaj mnie każdego dnia. Pomóż mi trwać w wolności dziecka Bożego. Wierzę, że w swoim czasie, Ty uniewinnisz mnie i zaprosisz do wiecznej szczęśliwości przed Twoim obliczem.

 

oraz

oraz

Dodaj komentarz