Wystarczy zaufać

Oto Bóg jest moim zbawieniem! Jemu zaufam i bać się nie będę. Iz 12, 2

Czy powyższe zawołanie proroka Izajasza jest bliskie Twojemu sercu?… Czy wypowiadasz podobne słowa w trudnych sytuacjach?… Jak wygląda Twoje zaufanie do Boga? Czy jest w Tobie wewnętrzny pokój mimo burz i doświadczeń?… Czy masz wewnętrzną pewność, że Jezus umarł za Ciebie, aby dać Ci zbawienie?… Czy odpowiadasz na tę łaskę poprzez codzienne bycie gorliwym chrześcijaninem?…
Niech dzisiejsze zawołanie Izajasza zapadnie głęboko w Twoim sercu… Powtarzaj je często w swoim sercu, a nie zwątpisz…
Pan daje mi dzisiaj jeszcze jedno bardzo mocne zdanie:

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą. Łk 12, 48

Mam świadomość, że otrzymałem bardzo wiele… Po powyższych słowach jestem pewien, że Bóg rozliczy mnie z każdego daru… Nie pomoże mi żadne porównywanie się do tych, którzy robią mniej dla Jezusa… Każdy ma swoją miarę, która jest zgodna z Bożym obdarowaniem… Niemniej – nie przerażają mnie te słowa… To kolejna mobilizacja, żeby dawać z siebie maksa dla większej chwały Bożej…
Bracie/Siostro nie oglądaj się na innych… Czyń dzisiaj dużo dobra, abyśmy mogli razem uwielbiać Boga w niebie!
Panie, dziękuję za łaskę zaufania i wewnętrzne przekonanie o Twoim zbawieniu wobec mnie i ludzi, którzy starają się z całych sił, aby iść wiernie za Tobą…

oraz

One Reply to “Wystarczy zaufać”

Dodaj komentarz