Sztuka upominania

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. Mt 18, 15-17a

Wyobraź sobie Jezusa zatroskanego o relację między ludźmi. On wie najlepiej jak doprowadzić do pojednania. Dlatego też radzi swoim uczniom, aby potrafili powiedzieć sobie prawdę w cztery oczy. A jeśli taka rozmowa nie pomoże, to mają włączyć w tą sprawę kolejne osoby, a nawet Kościół.

Porozmawiaj dzisiaj z Jezusem o ludziach, którzy zadali Ci rany oraz o tych, których ty sam skrzywdziłeś. Zapytaj Go, co możesz zrobić więcej dla uratowania waszych relacji. Poproś o miłość do tych osób, aby przełamać się i pójść porozmawiać w duchu braterstwa. Bóg naprawdę może wejść w Twoje serce i mowę, aby poprowadzić nawet najtrudniejszą rozmowę. Z Nim wszystko wydaje się o wiele prostsze. Nie lękaj się reakcji drugiej strony. Sam Jezus mówi, że jeśli twój rozmówca przyjmie upomnienie, to stanie się bardzo bliski Tobie. Natomiast jeśli nie zrozumie Twojego przesłania, to będzie czas na kolejne osoby i kroki, aby pomóc tej osobie. Bóg zawsze daje szanse do końca. Ostatnią instancją jest Kościół, który reaguje poprzez swój autorytet, aby dana osoba odczuła, że naprawdę jest coś na rzeczy. A wszystko to z troski o człowieka i jego zbawienie.

Oddaj dzisiaj Bogu wszystko swoje trudne relacje i poproś, aby On dał Ci siłę do stawania w prawdzie i mówienia tego, co czasami jest bolesne. Jezus jest zawsze prawdą, która obnaża kłamstwa diabła i uzdrawia człowieka.

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nam zaś przekazał słowo jednania. Por. 2 Kor 5, 19

Podejmij wyzwanie pojednania się z kimś w najbliższym czasie. Nie bój się spróbować. Uzbrój się w miłość, cierpliwość i łagodność. Zaproś Ducha Świętego do swego serca i bądź spokojny.

Panie, wiem, że nie zawsze mam w sobie wystarczająco miłości, aby upominać i jednoczyć ludzi. Uzdrawiaj moje serce i mowę, aby mógł prawdziwie budować Twoje Królestwo sprawiedliwości i miłości.

Dodaj komentarz