Światłość prawdziwa

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. J 1, 9-13

Odwieczne Słowo, Prawda, Światłość, Bóg w ludzkim ciele zstępuje na ziemie do słabych ludzi, którzy żyją w swoich ciasnych i często ciemnych umysłach. Boże Dziecię pragnie rozświetlić każde serce i tchnąć w nie nadzieję i prawdziwą moc Ducha Świętego. Każdy, kto przyjmie Je staje się umiłowanym dzieckiem Bożym, które nie musi lękać się niczego. Otwórz swoje wnętrze. Zaproś tak na serio Jezusa do swojego słabego serca.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. J 1, 14

Uwierz w to, że wszechmocny Bóg pragnie zamieszkać w Twoim sercu. On nie pogardził nawet nędznym żłóbkiem w lichej stajence. O ile cenniejsze jest Twoje ciało, w którym pragnie przebywać Jezus?

Boża Dziecino, dziękuję za kolejne piękne święta, w których przypominasz mi, że zstępujesz na ziemię w Komunii Świętej i pozwalasz nam przyjmować Cię do naszych słabych ciał. Uświęcaj nasze życie, rodziny i całe kraje. Niech te święta zapalą światło nadziei w stworzony każdym kraju i rodzinie!

Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

Dodaj komentarz