Poznaj źródło Twojego lęku

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie». Mt 10, 28-33

Spróbuj dzisiaj porozmawiać z Jezusem o źródle swojego lęku… Przed kim/czym czujesz lęk?… Zobacz te sytuacje, w których czujesz się niepewnie… Stań w nich razem z Jezusem… Czy nadal jesteś zalękniony?… W dzisiejszej Ewangelii Bóg mówi Ci, że bez Jego przyzwolenia nie może Ci się przydarzyć nic złego… Oczywiście jest możliwe to, że ktoś skrzywdzi Cię (tak samo jak Jezusa), ale Bóg ma plan na wyprowadzenie z tego wielkiego dobra… Jedno jest pewne – nikt z ludzi nie ma takiej mocy, aby zabić Twoją duszę… Jedynie Bóg może ją osądzić i wtrącić do piekieł… Na szczęście Bóg nie jest tak mściwy, jak wielu ludzi… On miłosiernie patrzy na każdego grzesznika… Jemu zależy na Tobie… Pytanie, czy Tobie zależy na Nim?… Czy potrafisz przyznawać się do Niego przed ludźmi… Kim On tak naprawdę jest dla Ciebie?… Wejdź z Nim w prawdziwą, żywą relację, a zapomnisz o lęku…

W miłości nie ma lęku,  lecz doskonała miłość usuwa lęk,  ponieważ lęk kojarzy się z karą.  Ten zaś, kto się lęka,  nie wydoskonalił się w miłość. 1 J 4, 18

Dziękuję Ci Panie za to, że mogę w Tobie pokładać całą nadzieję i nie muszę się lękać o to, co będzie jutro… Wiem, że Ty zawsze będziesz przy mnie…

Dodaj komentarz