Powołanie i pokusa

Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże». Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego». Łk 9, 59-62

Co dzieje się w głowie człowieka, który zostawia wszystko i idzie za Chrystusem?… Jak mocne następuje przewartościowanie? Sprawy świata przestają mieć większe znaczenie. Zaczyna liczyć się tylko Boże Królestwo… Jezus wielokrotnie mówił, że osoby, które spożywają Jego Ciało mają w sobie życie… Ta komunia z Chrystusem sprawia, że człowiek patrzy inaczej na świat. On doświadcza niezwykłej miłości, która wyrywa go do czegoś więcej… To uczucie, które nieustannie mobilizuje do dzielenia się prawdziwym szczęściem…
W drugiej części Ewangelii Jezus daje mocne pouczenie dla tych, którzy odwracają się w stronę świata… To dotyczy nie tylko osób powołanych do życia kapłańskiego, czy zakonnego… Diabeł zna starego, grzesznego człowieka, który kryje się w każdym z nas… On cały czas przypomina nam stare grzechy oraz pseudo przyjemności… Przez to zachęca, aby wrócić do grzesznego życia… Tak kusi księży, zakonnice, mężów, żony oraz młodych, którzy weszli na drogę bliższej relacji z Jezusem… Jak poradzić sobie z takimi pokusami?… Ucinać je już w myślach i mówić stanowczo, że tamto życie było pomyłką, a to jest tym, czego pragnę…
Jeżeli odkryłeś już swoje powołanie i podjąłeś decyzję, to trwaj w niej wytrwale. Bądź wierny/a Bogu, mężowi, żonie i głoś Królestwo Boże, czyli prawdziwe życie!

Wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i w Nim się znalazł. Flp 3, 8b-9a

Dziękuję Ci Panie za łaskę odczytania powołania! Pragnę iść za Tobą niestrudzenie i głosić Twoje Królestwo!

oraz

Dodaj komentarz