Zbliż się do grobu

Tak mówi Pan: «Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw.

Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze; niezawodne są łaski dla Dawida. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Iz 55, 1-3. 6-8

Wielka Sobota jest dniem, w którym przychodzą do świątyni nawet osoby niezbyt często praktykujące wiarę. Poświęcenie jedzenia w koszyku wielkanocnym jest tak mocno wpisane w tradycję, że praktycznie nikt nie wyobraża sobie, aby w jego domu nie było tego symbolicznego jajeczka, które zostało pokropione wodą święconą. Ten wyjątkowy dzień jest piękną okazją, aby podejść do grobu Pana Jezusa i podziękować za jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, które nadały sens całej naszej wierze. Spróbuj dzisiaj przyjść z całą rodziną do świątyni na poświęcenie pokarmów i chwilę adoracji. Zawierz swoje życie Chrystusowi. Proś o to, aby nie zabrakło wam jedzenia przez cały rok.

Bracia: My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.

To wiedzcie, że dla zniszczenia ciała grzesznego dawny nasz człowiek został z Nim współukrzyżowany po to, byśmy już dłużej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, został wyzwolony z grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Rz 6, 3-11

Pomyśl przez chwilę o swoim chrzcie obmywającym z grzechu pierworodnego. Zastanów się, czy naprawdę starasz się umierać dla grzechów, które na co dzień oddzielają Cię od Boga. Postanów sobie mocno, że zrywasz z każdym grzechem, który zniewalał Cię. Zrób to, aby żyć w prawdziwej, głębokiej relacji ze swoim Panem. Pozwól Mu przenikać każdą sferę swojego życia.

W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień zastały odsunięty od grobu. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: „Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”».

Wtedy przypomniały sobie Jego słowa, wróciwszy zaś od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się i przybiegł do grobu; schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Łk 24, 1-12

Na koniec dzisiejszego dnia, po wieczornej Wigilii Paschalnej zobacz siebie przy pustym grobie. Wyobraź sobie aniołów w lśniących szatach, którzy przypominają Ci słowa Jezusa o Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Podziękuj Mu za to, że nadał sens Twojemu istnieniu. Poproś Go, abyś nigdy nie bał się śmierci i miał głęboką wiarę i ufność w zmartwychwstanie do życia wiecznego w Królestwie Bożym.

Panie Jezu, pragnę dzisiaj pokornie klęknąć przy Twoim grobie i powiedzieć dziękuję. Ty nadałeś sens mojemu istnieniu. Żyjąc z Tobą nie lękam się śmierci. Chcę jedynie pięknie żyć i oddawać Tobie chwałę za całe dobro, które dzieje się w moim życiu.

Dodaj komentarz