Zachwyt nad…

Z całego serca swego szukam Ciebie,
nie daj mi odejść od Twoich przykazań.
W sercu swoim zachowuję Twe słowa,
aby nie zgrzeszyć przeciw Tobie.
Czyń dobrze swemu słudze, Panie,
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
Otwórz moje oczy,
abym podziwiał Twoje Prawo. Ps 119, 10-11. 17-18

Czy zachwyciłeś się kiedyś Bożym Prawem? Czy uwielbiasz Pana za przykazania, Ewangelie, listy św. Pawła oraz wiele innych natchnionych tekstów? Czy znajdujesz w nich pełnię prawdy i prawdziwe ukojenie? Czy kontemplujesz piękno tych treści?

A może od dawna już słyszysz w sercu i od ludzi narzekanie na naukę Kościoła, która wszystkiego zakazuje i straszy karą piekła. Możliwe, że takie krytykowanie obrzydziło Ci najpiękniejsze i najbardziej wartościowe przesłania, jakie Bóg dał na ziemię. Mam nadzieję, że nie jesteś osobą, która wpadła w pułapkę negowania Bożej nauki i nie uciekłeś w destrukcyjną swawolę. Proś dzisiaj Jezusa, aby otworzył Twoje oczy i dał Ci łaskę podziwiania Jego nauki i wcielania jej w życie.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba „deszcz ognia i siarki” i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.

W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona». Pytali Go: «Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy». Łk 17, 26-37

Przyjdzie taki dzień, w którym Jezus obnaży każde serce. Jedni będą wtedy pełni radości i niebiańskiego uniesienia, a drudzy przerażą się patrząc na padlinę, która jest w ich wnętrzu. Czas ziemskiej pielgrzymki jest bardzo krótki. Właściwie każdy dzień może być ostatnim. Nie warto sprzeciwiać się Bogu i Jego woli, która jest zdecydowanie najlepszą opcją na życie. Pójście według własnego ego może skończyć się tragicznie.

Zaufaj wreszcie Panu tak na serio. Nie uciekaj. Pozwól Mu działać. Uwierz mi, że codzienne kroczenie z Jezusem jest o wiele bardziej fascynujące niż grzeszne ,,używanie” świata.

Panie, proszę Cię, aby każdy człowiek na ziemi pokochał i podziwiał Twoje Prawo oraz żył według Twojej świętej woli. Prowadź mnie każdego dnia. Pragnę być stale gotowy na Twoje przyjście. Chroń mnie przed światowymi pokusami.

Dzisiejszy załącznik poprowadzi Cię w modlitwie zaufania Bogu…

Dodaj komentarz